Valikkonäyttö

Palvelut ja käyttö

Kanta-palveluissa potilaiden tiedot ovat turvallisesti ammattilaisten saatavilla ja pitkäaikaisessa säilytyksessä samassa paikassa.

Kehittämisen painopisteet

Kanta-palvelujen kehittämisessä korostuvat vuonna 2024 muun muassa sote-organisaatioiden digitalisaation kehittämisen tuki sekä OmaKannan uudistaminen.

Ohjeita ammattilaisille

Ohjeita ja tietoa Kanta-palveluista ja OmaKannasta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto on palvelu, jossa potilaiden tiedot ovat turvallisesti ammattilaisten saatavilla ja pitkäaikaisessa säilytyksessä samassa paikassa.

Resepti-palvelu

Kaikki reseptit laaditaan sähköisenä. Vain häiriö- tai poikkeustilanteissa resepti voidaan kirjoittaa paperisena. Apteekki tallentaa toimituksen yhteydessä paperisen reseptin Reseptikeskukseen.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Sosiaalihuollon käyttöön tulevia Kanta-palveluja ovat Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto ja kansalaisen verkkopalvelu OmaKanta.

Arkistonhoitajan käyttöliittymä

Arkistonhoitajan käyttöliittymässä käsitellään oman organisaation Potilastiedon arkistoon tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallentamia tietoja.

Kelain

Kelain on palvelu, joka mahdollistaa sähköisten lääkemääräysten laatimisen. Se on hyvä vaihtoehto, jos lääkäri tai hammaslääkäri ei toimi terveydenhuollon palveluksessa eikä itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Omatietovaranto

Omatietovaranto on Kanta-palvelu, johon käyttäjä voi tallentaa hyvinvointitietojaan. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen voi asiakkaan suostumuksella käyttää tietoja hoito- tai palvelusuhteen tukena.