Mina Kanta-sidor

en port till dina hälsouppgifter och elektroniska recept!

Receptuppgifterna i säkert förvar

På Mina Kanta-sidorna finns alla dina elektroniska recept. I receptuppgifterna anges även hur länge recepten är i kraft och huruvida det finns läkemedel kvar att ta ut. I tjänsten kan du begära att hälso- och sjukvården ska förnya recept (anvisningar om begäran om receptförnyelse). Därtill kan du skriva ut ett sammandrag av dina recept. I tjänsten ser du även vilka verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och vilka apotek som har läst eller behandlat dina uppgifter.

De elektroniska recepten syns i tjänsten vartefter du sköter dina ärenden på hälsovårdsenheter som använder elektroniska recept. Största delen av hälso- och sjukvårdsaktörerna har redan gått med i systemet och samtliga apotek expedierar elektroniska recept.

Elektroniska recept och läkemedelsinköp syns på Mina kanta-sidorna 2,5 år efter att receptet skrivits ut. Recept som ordinerats per papper, telefon eller fax syns inte i tjänsten, eftersom de inte lagras i Receptcentret.

Du får också själv tillgång till dina hälsouppgifter  

Du kan även granska dina hälsouppgifter på Mina Kanta-sidorna. Hälsouppgifterna syns på Mina Kanta-sidorna efter att hälsovårdspersonalen har lagrat dina uppgifter i det elektroniska patientdataarkivet.  Hälsouppgifter kommer att lagras i patientdataarkivet inom hela Finland, både inom den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. En lista av de verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som använder patientdataarkivet finns här.

Hälsouppgifterna syns på Mina Kanta-sidorna så länge som den lagstadgade förvaringstiden förutsätter. I tjänsten finns också uppgifter om inom vilka hälso- och sjukvårdsenheter som dina patientuppgifter har behandlats.

Riktigheten av uppgifterna

Om du upptäcker fel eller brister i de hälsouppgifter om dig som visas på Mina Kanta-sidor ska du kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet eller det apotek som antecknat uppgifterna. Hälsovård har ansvar för att patientuppgifter antecknas och att de vid behov korrigeras. Hälsovårdsenheter har var sin praxis i korrigering av felaktiga uppgifter, och de berättar ofta om de procedurerna på deras webbsidor. Du kan också kontakta t.ex. enhetens dataskyddsansvarig eller patientombudsman för att få råd.

Hantera användningen av dina uppgifter

Elektroniska recept och patientdataarkivet gör det möjligt för dig att ställa dina uppgifter till hälso- och sjukvårdens förfogande inom hela Finland, oberoende av om du vårdas inom den offentliga eller den privata hälso- och sjukvården. På Mina Kanta-sidorna kan du ge ditt samtycke till att dina uppgifter får användas. Alternativt kan du ge detta samtycke på en hälsovårdsenhet. Samtycket gäller tillsvidare och du kan när som helst annullera det.

På Mina Kanta-sidorna kan du även kvittera att du läst den information som gäller tjänsten. Förutom på Mina kanta-sidorna kan du även lämna en kvittering i samband med att du sköter dina ärenden inom hälso- och sjukvården.

Du kan också spara ditt livstestamente och/eller din donationsvilja på Mina Kanta-sidorna. Vi rekommenderar att du skriver ut din viljeyttring och lämnar in den till hälso- och sjukvårdsenheten, eftersom informationen tills vidare inte förmedlas automatiskt till hälso- och sjukvården.

Vem är tjänsten avsedd för?

Alla myndiga personer som har ett finskt personnummer har tillgång till sina egna Mina Kanta-sidor. I tjänsten finns också information om elektroniska recept och hälsouppgifter som lagrats före en person blir myndig, men uppgifterna kan läsas först när personen fyllt 18 år.

Tillsvidare kan föräldrar inte läsa uppgifter om sina minderåriga barn i tjänsten. Vårdnadshavare kan emellertid begära ett sammandrag av de elektroniska recepten för ett minderårigt barn antingen på apoteket eller från hälso- och sjukvården.

Hur loggar man in på Mina Kanta-sidorna?

Inloggning görs på sidan www.omakanta.fi eller från den nämnda webbplatsens ingångssida www.kanta.fi. Du kan logga in på Mina Kanta-sidorna via den gröna balken i högra spalten.

Mina Kanta-sidorna är en personlig tjänst, i vilken man loggar in med sina bankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller ett mobilcertifikat. Med användarbehörigheten identifieras inloggaren i tjänsten och användningen av den motsvarar din underskrift. Du får inte ge dina webbanksskoder, ditt elektroniska ID-kort eller ditt mobilcertifikat till någon annan, och du får inte använda någon annan persons behörighet för att identifiera dig. Om du använder gemensamma bankkoder med någon annan, kontakta banken för att få personliga koder. Vad är Kanta? Mina Kanta-sidorna ingår i det Nationella hälsoarkivet, i Kanta-tjänsterna. Mina Kanta-tjänster har utarbetats av Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Institutet för hälsa och välfärd (THL) och FPA. Andra Kanta-tjänster är det elektroniska receptet, det elektroniska patientdataarkivet och Läkemedelsdatabasen för hälsovårdspersonalen.  

Vad är Kanta? 

Mina Kanta-sidor ingår i Kanta-tjänsterna. De har utarbetats av Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Institutet för hälsa och välfärd (THL) och FPA. Andra Kanta-tjänster är det elektroniska receptet, det elektroniska patientdataarkivet och Läkemedelsdatabasen för hälsovårdspersonalen.

 

Mina Kanta-sidor

en port till dina hälsouppgifter och elektroniska recept!

Receptuppgifterna i säkert förvar

På Mina Kanta-sidorna finns alla dina elektroniska recept. I receptuppgifterna anges även hur länge recepten är i kraft och huruvida det finns läkemedel kvar att ta ut. I tjänsten kan du begära att hälso- och sjukvården ska förnya recept (anvisningar om begäran om receptförnyelse). Därtill kan du skriva ut ett sammandrag av dina recept. I tjänsten ser du även vilka verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och vilka apotek som har läst eller behandlat dina uppgifter.

De elektroniska recepten syns i tjänsten vartefter du sköter dina ärenden på hälsovårdsenheter som använder elektroniska recept. Största delen av hälso- och sjukvårdsaktörerna har redan gått med i systemet och samtliga apotek expedierar elektroniska recept.

Elektroniska recept och läkemedelsinköp syns på Mina kanta-sidorna 2,5 år efter att receptet skrivits ut. Recept som ordinerats per papper, telefon eller fax syns inte i tjänsten, eftersom de inte lagras i Receptcentret.

Du får också själv tillgång till dina hälsouppgifter  

Du kan även granska dina hälsouppgifter på Mina Kanta-sidorna. Hälsouppgifterna syns på Mina Kanta-sidorna efter att hälsovårdspersonalen har lagrat dina uppgifter i det elektroniska patientdataarkivet.  Hälsouppgifter kommer att lagras i patientdataarkivet inom hela Finland, både inom den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. En lista av de verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som använder patientdataarkivet finns här.

Hälsouppgifterna syns på Mina Kanta-sidorna så länge som den lagstadgade förvaringstiden förutsätter. I tjänsten finns också uppgifter om inom vilka hälso- och sjukvårdsenheter som dina patientuppgifter har behandlats.

Riktigheten av uppgifterna

Om du upptäcker fel eller brister i de hälsouppgifter om dig som visas på Mina Kanta-sidor ska du kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet eller det apotek som antecknat uppgifterna. Hälsovård har ansvar för att patientuppgifter antecknas och att de vid behov korrigeras. Hälsovårdsenheter har var sin praxis i korrigering av felaktiga uppgifter, och de berättar ofta om de procedurerna på deras webbsidor. Du kan också kontakta t.ex. enhetens dataskyddsansvarig eller patientombudsman för att få råd.

Hantera användningen av dina uppgifter

Elektroniska recept och patientdataarkivet gör det möjligt för dig att ställa dina uppgifter till hälso- och sjukvårdens förfogande inom hela Finland, oberoende av om du vårdas inom den offentliga eller den privata hälso- och sjukvården. På Mina Kanta-sidorna kan du ge ditt samtycke till att dina uppgifter får användas. Alternativt kan du ge detta samtycke på en hälsovårdsenhet. Samtycket gäller tillsvidare och du kan när som helst annullera det.

På Mina Kanta-sidorna kan du även kvittera att du läst den information som gäller tjänsten. Förutom på Mina kanta-sidorna kan du även lämna en kvittering i samband med att du sköter dina ärenden inom hälso- och sjukvården.

Du kan också spara ditt livstestamente och/eller din donationsvilja på Mina Kanta-sidorna. Vi rekommenderar att du skriver ut din viljeyttring och lämnar in den till hälso- och sjukvårdsenheten, eftersom informationen tills vidare inte förmedlas automatiskt till hälso- och sjukvården.

Vem är tjänsten avsedd för?

Alla myndiga personer som har ett finskt personnummer har tillgång till sina egna Mina Kanta-sidor. I tjänsten finns också information om elektroniska recept och hälsouppgifter som lagrats före en person blir myndig, men uppgifterna kan läsas först när personen fyllt 18 år.

Tillsvidare kan föräldrar inte läsa uppgifter om sina minderåriga barn i tjänsten. Vårdnadshavare kan emellertid begära ett sammandrag av de elektroniska recepten för ett minderårigt barn antingen på apoteket eller från hälso- och sjukvården.

Hur loggar man in på Mina Kanta-sidorna?

Inloggning görs på sidan www.omakanta.fi eller från den nämnda webbplatsens ingångssida www.kanta.fi. Du kan logga in på Mina Kanta-sidorna via den gröna balken i högra spalten.

Mina Kanta-sidorna är en personlig tjänst, i vilken man loggar in med sina bankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller ett mobilcertifikat. Med användarbehörigheten identifieras inloggaren i tjänsten och användningen av den motsvarar din underskrift. Du får inte ge dina webbanksskoder, ditt elektroniska ID-kort eller ditt mobilcertifikat till någon annan, och du får inte använda någon annan persons behörighet för att identifiera dig. Om du använder gemensamma bankkoder med någon annan, kontakta banken för att få personliga koder. Vad är Kanta? Mina Kanta-sidorna ingår i det Nationella hälsoarkivet, i Kanta-tjänsterna. Mina Kanta-tjänster har utarbetats av Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Institutet för hälsa och välfärd (THL) och FPA. Andra Kanta-tjänster är det elektroniska receptet, det elektroniska patientdataarkivet och Läkemedelsdatabasen för hälsovårdspersonalen.  

Vad är Kanta? 

Mina Kanta-sidor ingår i Kanta-tjänsterna. De har utarbetats av Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Institutet för hälsa och välfärd (THL) och FPA. Andra Kanta-tjänster är det elektroniska receptet, det elektroniska patientdataarkivet och Läkemedelsdatabasen för hälsovårdspersonalen.