Omakanta-palvelun saavutettavuusseloste

Omakanta-palvelun saavutettavuusseloste

The site is available in Finnish and Swedish.

Verkkopalvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen saavutettavuusasiantuntija. Lisäksi verkkopalvelun saavutettavuutta on arvioitu Kelassa.

Miten saavutettava verkkopalvelu on?

Palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. (WCAG-kriteeristö 2.1 A- ja AA-tasot)

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Käyttäjät saattavat edelleen kohdata sivustolla joitakin saavutettavuusongelmia. Seuraavana on luettelo ongelmista, jotka ovat tiedossamme. Jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole luettelossa, ilmoitathan siitä meille.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä täysin saavutettavia:

 • Otsikkotasot eivät etene järjestyksessä kaikilla sivuilla. (WCAG 1.3.1.)
 • Maamerkkejä ei ole käytetty kaikilla sivuilla. (WCAG 1.3.1.)
 • Taulukoita on käytetty myös ei-taulukkomuotoisen tiedon esittämiseen. (WCAG 1.3.1.)
 • Lukemis- ja navigointijärjestys ei etene kaikilla sivuilla loogisesti. (WCAG 1.3.2. ja 2.4.3.)
 • Syötekentille ei ole käytössä automaattista täyttämistoimintoa. (WCAG 1.3.5.)
 • Muutamalla sivulla väriä käytetään ainoana visuaalisena keinona informaation välittämiseen. (WCAG 1.3.3. ja 1.4.1.)
 • Poista-painikkeiden teksti ei erotu taustastaan tarpeeksi hyvin.  (WCAG 1.4.3.)
 • Joidenkin käyttöliittymäkomponenttien kontrasti viereiseen väriin ei ole tarpeeksi suuri eivätkä värit erotu toisistaan tarpeeksi hyvin. Tällaisia ovat esimerkiksi valintanapit ja valintaruudut. (WCAG 1.4.11.)
 • Kaikki sivut eivät ole käytettävissä näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1. ja 2.1.2.)
 • Omakannan sivut eivät ole löydettävissä palvelusta kuin yhdellä tavalla eli navigaatiolinkkien kautta. (WCAG 2.4.5.)
 • Näppäimistökohdistin ei ole koko ajan näkyvissä. (WCAG 2.4.7.)
 • Käyttöliittymäkomponenttien nimilapuissa on puutteita. (WCAG 2.5.3.)
 • Eri kielillä kirjoitettujen osuuksien kieltä ei ole määritelty kaikilla sivuilla, joilla merkintä pitäisi olla. (WCAG 3.1.2.)
 • Sivun sisältö muuttuu merkittävästi, kun käyttäjä valitsee reseptin tulostamisen. (WCAG 3.2.2.)
 • Käyttäjä ei aina saa ilmoituksia. Esimerkiksi jos lomakekentän täyttää virheellisesti, siitä ei tule automaattisesti ilmoitusta ruudunlukuohjelmalle. (WCAG 3.3.1. ja 4.1.3.)
 • Käyttöliittymäkomponenttien tilaa ei aina kerrota ruudunlukuohjelmalle. Esimerkiksi navigaatiovalikossa ei kerrota, onko valikko auki vai kiinni tai onko valintanappi valittu. (WCAG 4.1.2.)
 • Kaikkiin lomakekenttiin ei ole kytketty näkyvää tekstiä eikä tieto välity apuvälineohjelmille. (WCAG 1.3.1.,1.3.5 ja 3.3.2.)
 • Kaikki ruudunlukuohjelmat eivät lue taulukoiden tietojen järjestämisperustetta. Esimerkiksi ovatko tiedot aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. (WCAG 1.3.1.)
 • Pudotusvalikot eivät avaudu kaikilla apuvälineen ja näppäimistön käyttötavoilla. (WCAG 1.3.1.)

Pyrimme korjaamaan yllä listatut puutteet 30.9.2021 mennessä.

Sisältö, joka ei ole saavutettavaa kohtuuttoman rasitteen perusteella

Jotkin sisällöt tai toiminnot eivät ole saavutettavia, koska niiden korjaaminen olisi kohtuuton rasite Kelalle. Omakanta-palvelun Suostumus ja kiellot -osio ei ole kaikilta osin saavutettava. Omakannan Suostumus ja kiellot -osio tulee muuttumaan täysin vuoden 2021 alkupuolella, koska sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskeva laki muuttuu. Saavutettavuusvaatimukset täytetään, kun lakimuutos tulee voimaan ja sen edellyttämät järjestelmämuutokset on tehty.

Tietojen luovuttamiseen liittyviä suostumuksia ja kieltoja on mahdollista antaa terveydenhuollossa.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä 

Lain vaatimuksen piiriin ei kuulu verkkopalvelussa oleva ulkopuolisen tahon tuottama sisältö, jota palveluntarjoaja ei rahoita, kehitä tai valvo. Omakannassa tällaisia tietoja ovat muun muassa  potilas- ja hyvinvointitiedot.

Anna palautetta saavutettavuudesta

Huomasitko palvelussamme saavutettavuuspuutteen? Kerro siitä meille, jotta voimme tehdä parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Anna palautetta saavutettavuudesta saavutettavuuspalautelomakkeella.

Saavutettavuuspalautteet vastaanottaa Kelan tekninen tuki.

Saavutettavuuden valvonta

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjille. Vastaamme 2 viikon sisällä.  

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai jos et saa vastausta 2 viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten voit tehdä ilmoituksen ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa, kun korjaamme puutteita. 

Olemme sitoutuneet parantamaan verkkopalveluiden saavutettavuutta. Varmistamme saavutettavuuden muun muassa seuraavilla toimenpiteillä:

 • Otamme saavutettavuusvaatimukset huomioon, kun kehitämme palveluita.
 • Panostamme kielen ymmärrettävyyteen.
 • Otamme saavutettavuusvaatimukset huomioon jo, kun teemme hankintoja.
 • Tarjoamme työntekijöillemme saavutettavuuskoulutusta.

Lue lisää

Last updated 10.09.2021