Preparatory meetings for the deployment of Kanta Services

Preparatory meetings for the deployment of Kanta Services

Preparatory meetings aim to provide an overall picture on the deployment process of the Kanta Services and the included deployment tasks for social welfare and healthcare organisations.

The preparatory meetings for deployment provide support especially for organisations where the use of the Kanta Services is started for the first time.

The language of the preparatory meetings for deployment is Finnish. More detailed information about the meetings, registration form and the material from the previous meetings are available in Finnish and in Swedish.

Further information

kanta@kanta.fi

Kannan käyttöönottojen valmistelutilaisuudet

  • Ajankohta: 23.11.2021 klo 9–10
  • Paikka: Microsoft Teams -etäyhteys

Käyttöönottojen ohjaustunti on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille, jotka ovat ilmoittautuneet käyttöönotonjaksolle 2/2022 (12. aalto).

Etäyhteyslinkki lähetetään käyttöönottojaksolle ilmoittautuneille viikkoa ennen tilaisuutta.

Kela järjestää ohjaustunnin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kanssa.

Tavoite

Ohjaustunnin ja koulutustallenteiden tavoitteena on muodostaa sote-organisaatioille kokonaiskuva Kanta-palvelujen käyttöönottoprosessista ja siihen kuuluvista käyttöönoton tehtävistä.

Sisältö

Ohjaustunnilla käsitellään käyttöönoton valmistelutilaisuuden koulutustallenteisiin liittyviä kysymyksiä.

Ennakkokysymyksiä voi lähettää osoitteeseen kanta@kanta.fi viimeistään 16.11.2021. Laitathan viestin otsikkoon aiheeksi ’Ohjaustunti 23.11.2021’.

Käyttöönottojen valmistelutilaisuus on julkaistu videokokonaisuutena, johon Kanta-palveluita käyttöönottavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat voivat tutustua itsenäisesti.

Tallenteisiin tutustumisen jälkeen käyttöönottojaksolle ilmoittautuneet voivat osallistua 7.9.2021 järjestettävälle ohjaustunnille. Ohjaustunnilla osallistujat voivat esittää kysymyksiä tallenteisiin ja käyttöönottoprosessiin liittyen.

Tallenteet

Tallennekokonaisuuden nimi on "Organisaatiot Kanta-valmiuteen". 

Tavoite 

Koulutustallenteiden tavoitteena on muodostaa sote-organisaatioille kokonaiskuva Kanta-palvelujen käyttöönottoprosessista ja siihen kuuluvista käyttöönoton tehtävistä.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden edustajat, kuten

  • johdon edustus
  • Kanta-käyttöönottoprojektin projektipäälliköt
  • muut projektiryhmän jäsenet
  • it-vastaavat ja -pääkäyttäjät
  • tietosuojavastaavat 
  • arkistovastaavat
  • tietojärjestelmätoimittajan edustajat
  • sanoma- ja tietoliikenneyhteyksien toteuttajat.

Koulutusmateriaalit