Preparatory meetings for the deployment of Kanta Services

Preparatory meetings for the deployment of Kanta Services

Preparatory meetings aim to provide an overall picture on the deployment process of the Kanta Services and the included deployment tasks for social welfare and healthcare organisations.

The preparatory meetings for deployment provide support especially for organisations where the use of the Kanta Services is started for the first time.

The language of the preparatory meetings for deployment is Finnish. More detailed information about the meetings, registration form and the material from the previous meetings are available in Finnish and in Swedish.

Further information

kanta@kanta.fi

Kannan käyttöönottojen valmistelutilaisuudet

Käyttöönottojen valmistelutilaisuus julkaistaan videotallenteina, joihin Kanta-palveluihin liittymässä olevat sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat voivat tutustua itsenäisesti.

Tämän jälkeen järjestetään 7.9.2021 käyttöönottojen ohjaustunti, jonne käyttöönottojaksolle ilmoittautuneet voivat tulla esittämään kysymyksiä tallenteisiin ja käyttöönottoprosessiin liittyen.

Tallenne

Tallennekokonaisuuden nimi on "Organisaatiot Kanta-valmiuteen". Tallenteet julkaistaan tällä sivulla elokuussa 2021.

Tavoite 

Koulutustallenteiden tavoitteena on muodostaa sote-organisaatioille kokonaiskuva Kanta-palvelujen käyttöönottoprosessista ja siihen kuuluvista käyttöönoton tehtävistä.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden edustajat, kuten

 • johdon edustus
 • Kanta-käyttöönottoprojektin projektipäälliköt
 • muut projektiryhmän jäsenet
 • it-vastaavat ja -pääkäyttäjät
 • tietosuojavastaavat 
 • arkistovastaavat
 • tietojärjestelmätoimittajan edustajat
 • sanoma- ja tietoliikenneyhteyksien toteuttajat.

Sisältö

 • Yleiskatsaus Kanta-palveluihin ja käyttöönottojen uudistuva tukimalli 
 • Organisaatiotiedot ja omavalvontasuunnitelma Kanta-valmiuteen
 • Varmennekortit ja muut varmenteet
 • Kanta-palvelujen käyttöönottoa valmistelevat tehtävät ja käyttöönotto
 • Ajankohta: 7.9.2021 klo 9–10
 • Paikka: Microsoft Teams -etäyhteys

Käyttöönottojen ohjaustunti on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille, jotka ovat ilmoittautuneet käyttöönotonjaksolle 1/2022 (11. aalto).

Etäyhteyslinkki lähetetään käyttöönottojaksolle ilmoittautuneille viikkoa ennen tilaisuutta.

Kela järjestää ohjaustunnin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kanssa.

Tavoite

Ohjaustunnin ja koulutustallenteiden tavoitteena on muodostaa sote-organisaatioille kokonaiskuva Kanta-palvelujen käyttöönottoprosessista ja siihen kuuluvista käyttöönoton tehtävistä.

Sisältö

Ohjaustunnilla käsitellään käyttöönoton valmistelutilaisuuden koulutustallenteisiin liittyviä kysymyksiä.

Ennakkokysymyksiä voi lähettää osoitteeseen kanta@kanta.fi viimeistään 31.8.2021. Laitathan viestin otsikkoon aiheeksi ’Ohjaustunti 7.9.2021’.

​​​​​​Tavoite 

Tilaisuuden tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva sote-organisaatioille Kanta-palvelujen käyttöönottoprosessista ja siihen kuuluvista käyttöönoton tehtävistä. Koulutuksessa tuetaan erityisesti niitä organisaatioita, joissa Kanta-palveluiden käyttö aloitetaan ensimmäistä kertaa.

Kela järjestää valmistelutilaisuuden yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kanssa.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden edustajat, kuten

 • johdon edustus
 • Kanta-käyttöönottoprojektin projektipäälliköt
 • muut projektiryhmän jäsenet
 • it-vastaavat ja -pääkäyttäjät
 • tietosuojavastaavat 
 • arkistovastaavat
 • tietojärjestelmätoimittajan edustajat
 • sanoma- ja tietoliikenneyhteyksien toteuttajat.

Sisältö

 • Yleiskatsaus Kanta-palveluihin ja käyttöönottojen uudistuva tukimalli 
 • Organisaatiotiedot ja omavalvontasuunnitelma Kanta-valmiuteen
 • Varmennekortit ja muut varmenteet
 • Kanta-palvelujen käyttöönottoa valmistelevat tehtävät ja käyttöönotto

Koulutusmateriaalit

Tavoite

Tilaisuuden tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva Kuva-aineistojen arkiston käyttöönottoprosessista ja siihen kuuluvista käyttöönoton tehtävistä. Lisäksi tavoitteena on tukea käyttöönottoprosessin käynnistämisessä niitä organisaatioita, joissa Kuva-aineistojen arkistoa otetana käyttöön radiologian tietosisällöillä.

Huom! Käyttöönottokoulutukseen voi osallistua, vaikka järjestelmäkokonaisuus, joka osallistuu tiedon (CDA-asiakirja + kuva-arkisto) tallentamiseen Kuva-aineistojen arkistoon ei olisi vielä sertifioitu. Varsinainen Kuva-aineistojen arkiston käyttöönotto on kuitenkin mahdollista vain sertifioiduilla järjestelmillä.

Kohderyhmä

Kohderyhmää ovat yksityisen ja julkisen terveydenhuollon organisaatioiden edustajat, joissa ollaan aloittamassa Kuva-aineistojen arkiston käyttöönottoa, kuten

 • Kanta-käyttöönottoprojektin projektipäälliköt
 • muut projektiryhmän jäsenet
 • it- vastaavat ja -pääkäyttäjät
 • tietosuojavastaavat
 • arkistovastaavat
 • tietojärjestelmätoimittajan edustajat
 • sanoma- ja tietoliikenneyhteyksien toteuttajat.

Sisältö

 • Kuva-aineistojen arkiston käyttöönottoprojektin edellytykset, tehtävät, roolit ja vastuut.
 • Käyttöönottoon liittyvät kelan ja THL:n ohjaus- ja tukitoimet.
 • Käyttöönoton hallinnolliset edellytykset.
 • Käyttöönottokokeeseen liittyvät tehtävät.

Koulutusmateriaalit