Training in social welfare

Training in social welfare

Kanta training events and training material for social welfare professionals.

The language of the training events for social welfare professionals is Finnish. More detailed information about the events, registration form and the material from the previous meetings are available in Finnish and in Swedish.

Koulutukset sosiaalihuollolle

Lähetämme tapahtuman osallistumislinkin ilmoittautuneille tapaamista edeltävänä päivänä.

Kun ilmoittaudut tähän Kanta-foorumiin, saat automaattisesti kutsun myös muihin vuoden 2023 tapaamisiin. Ilmoittauduthan uudelleen, jos sähköpostiosoitteesi muuttuu.

Tavoite

Sosiaalihuollon Kanta-foorumin tavoitteena on parantaa Kanta-palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Foorumissa käsitellään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa ja käyttöä koskevia ajankohtaisia asioita.

Toivomme osallistujilta ideoita tulevien tapaamisten aiheiksi. Aihetoiveita ja ennakkokysymyksiä voi lähettää sähköpostitse kanta@kanta.fi. Laitathan aihekenttään ’Sosiaalihuollon Kanta-foorumi’.

Kohderyhmä

Foorumi on suunnattu julkisille ja yksityisille sosiaalihuollon organisaatioille ja ammattilaisille.

Sisältö

Foorumin aihe on sosiaalihuollon asiakastietojen näkyminen Omakannassa.

 • Milloin tiedot alkavat näkyä ja mitä se vaatii sosiaalihuollon organisaatiolta?
 • Mitä sosiaalipalvelujen tietoja asiakas voi Omakannasta nähdä?

Koulutusmateriaalit

Materiaalit lisätään tälle sivulle tapahtuman jälkeen.

Vuoden 2023 sosiaalihuollon Kanta-foorumin ajankohdat

Sosiaalihuollon Kanta-foorumi järjestetään neljä kertaa vuodessa.

 • 15.2.2023
 • 10.5.2023
 • 20.9.2023
 • 13.12.2023

Saat onnistuneesta ilmoittautumisesta vahvistusviestin sähköpostiisi. Vahvistusviesti sisältää myös koulutuksen osallistumislinkin.

Tavoite

Kanta-arkistonhoitajien foorumissa jaetaan ajankohtaista tietoa arkistonhoitajille. Foorumin tavoitteena on vahvistaa Kanta-arkistonhoitajan roolia sote-organisaatioissa.  

Kohderyhmä

Foorumi on suunnattu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa tai Potilastiedon arkistoa käyttävien julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden Kanta-arkistonhoitajille.

Sisältö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Vuoden 2023 Kanta-arkistonhoitajien foorumin ajankohdat

Kanta-arkistonhoitajien foorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

 • 22.3.2023
 • 8.11.2023

Lue lisää arkistonhoitajan käyttöliittymästä.

Järjestämme syventävän toimintatapakoulutuksen kaksi kertaa vuodessa. Koulutuksen sisältö on molemmilla kerroilla sama. Ilmoittaudu siihen koulutukseen, joka sopii organisaatiosi käyttöönoton aikatauluun parhaiten.

Saat onnistuneesta ilmoittautumisesta vahvistusviestin sähköpostiisi. Vahvistusviesti sisältää myös koulutuksen osallistumislinkin.

Tavoite

Koulutuksen käytyäsi tunnet Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöön liittyviä toimintatapoja. Lisäksi saat koulutuksesta tukea arkiston käyttöönottoon.

Kohderyhmä

Koulutus on hyödyllinen erityisesti niille sosiaalihuollon palvelunantajille, jotka ovat ottamassa käyttöön Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa 2. vaiheen mukaisesti.

Työnkuvasi voi olla esimerkiksi

 • Kanta-palvelun käyttöönotosta vastaava henkilö
 • organisaation kirjaamisen ja asiakastietojen käsittelyn kouluttaja
 • asiakastyöstä ja asiakastietojen käsittelystä vastaava henkilö
 • asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjä.

Sisältö

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen käyttöönoton ja käytön kannalta keskeiset määrittelyt, sekä niiden vaikutukset toimintatapoihin ja ammattilaisen työhön sosiaalihuollossa.

 • Rakenteiset asiakaskertomusmerkinnät ja rakenteinen tallentaminen
 • Sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeus
 • Sosiaalihuollon asiakastietojen näyttäminen Omakannassa
 • Toisen puolesta asiointi sosiaalihuollon Omakannassa

Materiaali

Julkaisemme koulutuksen materiaalit tällä sivulla koulutuksen jälkeen.

Lähetämme tapahtuman osallistumislinkin ilmoittautuneille tapaamista edeltävänä päivänä.

Kun ilmoittaudut tähän Kanta-foorumiin, saat automaattisesti kutsun myös muihin vuoden 2023 tapaamisiin. Ilmoittauduthan uudelleen, jos sähköpostiosoitteesi muuttuu.

Tavoite

Sosiaalihuollon Kanta-foorumin tavoitteena on parantaa Kanta-palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Foorumissa käsitellään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa ja käyttöä koskevia ajankohtaisia asioita.

Toivomme osallistujilta ideoita tulevien tapaamisten aiheiksi. Aihetoiveita ja ennakkokysymyksiä voi lähettää sähköpostitse kanta@kanta.fi. Laitathan aihekenttään ’Sosiaalihuollon Kanta-foorumi’.

Kohderyhmä

Foorumi on suunnattu julkisille ja yksityisille sosiaalihuollon organisaatioille ja ammattilaisille.

Sisältö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Materiaali

Koulutusmateriaalit lisätään tälle sivulle tapahtuman jälkeen.

Vuoden 2023 sosiaalihuollon Kanta-foorumin ajankohdat

Sosiaalihuollon Kanta-foorumi järjestetään neljä kertaa vuodessa.

 • 15.2.2023
 • 10.5.2023
 • 20.9.2023
 • 13.12.2023

Järjestämme syventävän toimintatapakoulutuksen kaksi kertaa vuodessa. Koulutuksen sisältö on molemmilla kerroilla sama. Ilmoittaudu siihen koulutukseen, joka sopii organisaatiosi käyttöönoton aikatauluun parhaiten.

Saat onnistuneesta ilmoittautumisesta vahvistusviestin sähköpostiisi. Vahvistusviesti sisältää myös koulutuksen osallistumislinkin.

Tavoite

Koulutuksen käytyäsi tunnet Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöön liittyviä toimintatapoja. Lisäksi saat koulutuksesta tukea arkiston käyttöönottoon.

Kohderyhmä

Koulutus on hyödyllinen erityisesti niille sosiaalihuollon palvelunantajille, jotka ovat ottamassa käyttöön Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa 2. vaiheen mukaisesti.

Työnkuvasi voi olla esimerkiksi

 • Kanta-palvelun käyttöönotosta vastaava henkilö
 • organisaation kirjaamisen ja asiakastietojen käsittelyn kouluttaja
 • asiakastyöstä ja asiakastietojen käsittelystä vastaava henkilö
 • asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjä.

Sisältö

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen käyttöönoton ja käytön kannalta keskeiset määrittelyt, sekä niiden vaikutukset toimintatapoihin ja ammattilaisen työhön sosiaalihuollossa.

 • Rakenteiset asiakaskertomusmerkinnät ja rakenteinen tallentaminen
 • Sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeus
 • Sosiaalihuollon asiakastietojen näyttäminen Omakannassa
 • Toisen puolesta asiointi sosiaalihuollon Omakannassa

Materiaali

Julkaisemme koulutuksen materiaalit tällä sivulla koulutuksen jälkeen.

Lähetämme tapahtuman osallistumislinkin ilmoittautuneille tapaamista edeltävänä päivänä.

Kun ilmoittaudut tähän Kanta-foorumiin, saat automaattisesti kutsun myös muihin vuoden 2023 tapaamisiin. Ilmoittauduthan uudelleen, jos sähköpostiosoitteesi muuttuu.

Tavoite

Sosiaalihuollon Kanta-foorumin tavoitteena on parantaa Kanta-palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Foorumissa käsitellään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa ja käyttöä koskevia ajankohtaisia asioita.

Toivomme osallistujilta ideoita tulevien tapaamisten aiheiksi. Aihetoiveita ja ennakkokysymyksiä voi lähettää sähköpostitse kanta@kanta.fi. Laitathan aihekenttään ’Sosiaalihuollon Kanta-foorumi’.

Kohderyhmä

Foorumi on suunnattu julkisille ja yksityisille sosiaalihuollon organisaatioille ja ammattilaisille.

Sisältö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Materiaali

Materiaalit lisätään tälle sivulle tapahtuman jälkeen.

Vuoden 2023 sosiaalihuollon Kanta-foorumin ajankohdat

Sosiaalihuollon Kanta-foorumi järjestetään neljä kertaa vuodessa.

 • 15.2.2023
 • 10.5.2023
 • 20.9.2023
 • 13.12.2023

Saat onnistuneesta ilmoittautumisesta vahvistusviestin sähköpostiisi. Vahvistusviesti sisältää myös koulutuksen osallistumislinkin.

Tavoite

Kanta-arkistonhoitajien foorumissa jaetaan ajankohtaista tietoa arkistonhoitajille. Foorumin tavoitteena on vahvistaa Kanta-arkistonhoitajan roolia sote-organisaatioissa.  

Kohderyhmä

Foorumi on suunnattu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa tai Potilastiedon arkistoa käyttävien julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden Kanta-arkistonhoitajille.

Sisältö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Vuoden 2023 Kanta-arkistonhoitajien foorumin ajankohdat

Kanta-arkistonhoitajien foorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

 • 22.3.2023
 • 8.11.2023

Lue lisää arkistonhoitajan käyttöliittymästä.

​​​​​Lähetämme tapahtuman osallistumislinkin ilmoittautuneille tapaamista edeltävänä päivänä.

Kun ilmoittaudut tähän Kanta-foorumiin, saat automaattisesti kutsun myös muihin vuoden 2023 tapaamisiin. Ilmoittauduthan uudelleen, jos sähköpostiosoitteesi muuttuu.

Tavoite

Sosiaalihuollon Kanta-foorumin tavoitteena on parantaa Kanta-palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Foorumissa käsitellään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa ja käyttöä koskevia ajankohtaisia asioita.

Toivomme osallistujilta ideoita tulevien tapaamisten aiheiksi. Aihetoiveita ja ennakkokysymyksiä voi lähettää sähköpostitse kanta@kanta.fi. Laitathan aihekenttään ’Sosiaalihuollon Kanta-foorumi’.

Kohderyhmä

Foorumi on suunnattu julkisille ja yksityisille sosiaalihuollon organisaatioille ja ammattilaisille.

Sisältö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Materiaalit

Koulutusmateriaalit lisätään tälle sivulle tapahtuman jälkeen.

Vuoden 2023 sosiaalihuollon Kanta-foorumin ajankohdat

Sosiaalihuollon Kanta-foorumi järjestetään neljä kertaa vuodessa.

 • 15.2.2023
 • 10.5.2023
 • 20.9.2023
 • 13.12.2023

Tilaisuudessa hyvinvointialueiden edustajat saivat tietoa siitä, miten asiakastietolaki velvoittaa Kanta-palvelujen käyttöön ja mitä asioita hyvinvointialueilla kannattaa huomioida.

Kohderyhmä

Hyvinvointialueiden sosiaalihuollon tiedonhallinnasta ja asiakastietojärjestelmistä sekä palvelutoiminnasta vastaavat henkilöt.

Sisältö

Tilaisuudessa käytiin läpi, mitä asiakastietolakiin kirjatut velvoitteet liittyä Kanta-palveluihin ja arkistoida asiakirjoja Kantaan käytännössä tarkoittavat. Lisäksi kerromme millainen asiakastietojärjestelmä sosiaalihuollon julkisella palvelunantajalla pitää olla käytössään, jotta lain vaatimukset täyttyvät.

Tilaisuudessa käytiin läpi myös palvelunantajien vastuita sekä Valviran valvontatehtävää.

Ohjelma:

 • 10.00 Tervetuloa ja ajankohtaiset asiat, liiketoiminnan asiantuntija Jaana Nissilä (Kela)
 • 10.10 Asiakastietolain velvoitteet sosiaalihuollon palvelunantajille, ylitarkastaja Essi Haglund (Valvira)
 • 10.40 Tauko  
 • 10.45 Mitä tietojärjestelmävaatimuksia asiakastietolain Kanta-liittymisvelvoitteeseen sisältyy?, liiketoiminnan asiantuntija Marko Suhonen (Kela)
 • 11.10 Palveluntuottajien liittymismallit & rekisterinkäyttöoikeustoiminnallisuus, liiketoiminnan asiantuntija Jaana Nissilä (Kela)
 • 11.30 Tilaisuus päättyy

Materiaali

Julkaisemme materiaalit tällä sivulla infotilaisuuden jälkeen.

Sosiaalihuollon Kanta-foorumin tavoitteena on parantaa Kanta-palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Foorumissa käsitellään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa ja käyttöä koskevia ajankohtaisia asioita.

Kohderyhmä

Foorumi on suunnattu julkisille ja yksityisille sosiaalihuollon organisaatioille ja ammattilaisille.

Sisältö

 • Tervetuloa ja ajankohtaiset asiat, liiketoiminnan asiantuntija Jaana Nissilä (Kela)
 • Asiakastietolain velvoitteet sosiaalihuollon palvelunantajille, ylitarkastaja Essi Haglund (Valvira) 
 • Mitä tietojärjestelmävaatimuksia asiakastietolain Kanta-liittymisvelvoitteeseen sisältyy?, liiketoiminnan asiantuntija Marko Suhonen (Kela)

Tallenteet ja materiaali

Koulutuksen tavoite on tukea sosiaalihuollon toimijoita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotoissa.

Kohderyhmä

 • Kanta-palvelujen käyttöönoton vastuuhenkilöt
 • organisaation kirjaamisen ja asiakastietojen käsittelyn kouluttajat
 • asiakastyöstä ja asiakastietojen käsittelystä vastaavat henkilöt
 • asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät

11.10.2022 koulutuksen sisältö ja materiaali

Toimintatapakoulutuksen ensimmäisessä osassa käydään läpi asiakastietomallin logiikka sekä asiakirjamäärittelyjen ja -kokonaisuuksien tulkinnan ja soveltamisen kannalta keskeiset periaatteet.

Koulutuksessa käsitellään asiakasasiakirjojen liittäminen asiaan, palvelutehtävään, sosiaalipalveluun ja palveluprosessiin.

Lisäksi koulutus kattaa mm. sosiaalihuollon asian- ja asiakuuksien hallinnan toimintalogiikan sekä käyttöoikeuksien määrittelyn perusteet.

26.10.2022 koulutuksen sisältö ja materiaali

Toimintatapakoulutuksen toisessa osassa käydään läpi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen käyttöönoton ja käytön kannalta keskeisiä määrittelyjä ja niiden vaikutuksia sosiaalihuollon toimintatapoihin ja ammattilaisen työhön.

Sosiaalihuollon Kanta-foorumin tavoitteena on parantaa Kanta-palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Foorumissa käsitellään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa ja käyttöä koskevia ajankohtaisia asioita.

Kohderyhmä

Foorumi on suunnattu julkisille ja yksityisille sosiaalihuollon organisaatioille ja ammattilaisille.

Sisältö

 • Tervetuloa ja ajankohtaiset asiat, liiketoiminnan asiantuntija Jaana Nissilä (Kela)
 • Asiakastietolain vaatimukset ja organisaatioiden vastuut,  liiketoiminnan asiantuntija Jaana Nissilä (Kela)
 • Uuden äärellä – rakenteisen kirjaamisen käyttöönotto sote-organisaatioissa, erikoissuunnittelija Hanna Lohijoki (THL)
 • Kirjaamiskäytäntöjen kehittämiseen tukea Kansa-koulusta, Kansa-koulu 4.0. -hankejohtaja Nea Kosonen
 • Sote-toimialojen välinen tietojen luovuttaminen: Asiakastarvekartoituksista, projektipäällikkö Riitta Tuomaala (Kela)
 • Toimintatapakoulutukset sosiaalihuollon toimijoille, asiakkuusvastaava Riikka Pinta (Kela)

Koulutusmateriaali

Tavoite

Sosiaalihuollon Kanta-foorumin tavoitteena on parantaa Kanta-palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Foorumissa käsitellään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa ja käyttöä koskevia ajankohtaisia asioita.

Kohderyhmä

Foorumi on suunnattu julkisille ja yksityisille sosiaalihuollon organisaatioille ja ammattilaisille.

Tallenteet ja materiaalit

Tallenteet

Tallenteilla kerrotaan Arkistonhoitajan käyttöliittymän toiminnoista yleisellä tasolla ja sosiaalihuollossa.

Muu materiaali

Kohderyhmä

Sosiaalihuollon nykyiset ja tulevat arkistonhoitajat

Sisältö

 • Arkistonhoitajan käyttöliittymän yleisesittely
  • käyttötarkoitus
  • kirjautuminen.
 • Arkistonhoitajan käyttöliittymän toiminnot sosiaalihuollossa
  • hakutoiminto
  • asiakirjojen tarkastelu
  • asiakirjojen mitätöinti.