Training in social welfare

Training in social welfare

Kanta training events and training material for social welfare professionals.

The language of the training events for social welfare professionals is Finnish. More detailed information about the events, registration form and the material from the previous meetings are available in Finnish and in Swedish.

Koulutukset sosiaalihuollolle

 • Ajankohta: tiistai 5.10.2021 klo 9–12.15
 • Paikka: Microsoft Teams -etäyhteys
 • Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin

Koulutus on maksuton ja kaikille avoin.

Tavoite

Tukea erityisesti jakson 1/2022 (11. aallon) toimijoita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotoissa.

Kohderyhmä

 • Kanta-palvelujen käyttöönoton vastuuhenkilöt
 • organisaation kirjaamisen ja asiakastietojen käsittelyn kouluttajat
 • asiakastyöstä ja asiakastietojen käsittelystä vastaavat henkilöt
 • asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät

Sisältö

 • Koulutuksessa käydään läpi asiakastietomallin logiikka sekä asiakirjamäärittelyjen ja -kokonaisuuksien tulkinnan ja soveltamisen kannalta keskeiset periaatteet.
 • Koulutuksessa käsitellään asiakasasiakirjojen liittäminen asiaan, palvelutehtävään, sosiaalipalveluun ja palveluprosessiin.
 • Lisäksi koulutus kattaa mm. sosiaalihuollon asian- ja asiakuuksien hallinnan toimintalogiikan sekä käyttöoikeuksien perusteita koskevan määräyksen ja käyttöoikeuksien määrittelyn toimintalogiikan.

Koulutusmateriaalit

Koulutuksen materiaali lähetetään osallistujille sähköpostitse.

 • Ajankohta: tiistai 26.10.2021 klo 9–12.15
 • Paikka: Microsoft Teams -etäyhteys
 • Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin

Koulutus on maksuton ja kaikille avoin.

Tavoitteet

Tukea erityisesti jakson 1/2022 (11. aallon) toimijoita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotoissa. Koulutus on tarkoitettu 2. vaiheen toiminnallisuuksia käyttöönottaville organisaatioille. 

Kohderyhmä

 • Kanta-palvelujen käyttöönoton vastuuhenkilöt,
 • organisaation kirjaamisen ja asiakastietojen käsittelyn kouluttajat
 • asiakastyöstä ja asiakastietojen käsittelystä vastaavat henkilöt
 • asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät

Sisältö

Koulutuksessa käydään läpi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen käyttöönoton ja käytön kannalta keskeisiä määrittelyjä ja niiden vaikutuksia sosiaalihuollon toimintatapoihin ja ammattilaisen työhön.

Koulutusmateriaalit

Koulutuksen materiaali lähetetään osallistujille sähköpostitse.

Etäyhteyslinkki lähetetään ilmoittautuneille tapaamista edeltävänä päivänä.

Tavoite

Sosiaalihuollon Kanta-foorumin tavoitteena on parantaa Kanta-palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Foorumissa käsitellään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa ja käyttöä koskevia ajankohtaisia asioita.

Kohderyhmä

Foorumi on suunnattu julkisille ja yksityisille sosiaalihuollon organisaatioille ja ammattilaisille.

Ohjelma

Tarkentuu myöhemmin.

Voit lähettää ennakkokysymyksiä tilaisuuden puhujille sähköpostitse kanta@kanta.fi viimeistään 31.8.2021. Laitathan aihekenttään ’Sosiaalihuollon Kanta-foorumi’.

Koulutusmateriaali

Materiaalit lähetetään tilaisuuden jälkeen sähköpostitse foorumiin ilmoittautuneille.

Tulevat tapaamiset

Vuoden 2021 Sosiaalihuollon Kanta-foorumit järjestetään

 • 20.4.2021 klo 10–11
 • 8.9.2021 klo 10–11.30 
 • 8.12.2021 klo 10–11.30.

Kun olet kerran ilmoittautunut sosiaalihuollon Kanta-foorumiin, sinun ei tarvitse ilmoittautua uudestaan seuraaviin tapaamisiin.

Toivomme osallistujilta ideoita tulevien tapaamisten aiheiksi. Aihetoiveita ja ennakkokysymyksiä voi lähettää sähköpostitse kanta@kanta.fi. Laitathan aihekenttään ’Sosiaalihuollon Kanta-foorumi’.

Tavoite

Sosiaalihuollon Kanta-foorumin tavoitteena on parantaa Kanta-palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Foorumissa käsitellään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa ja käyttöä koskevia ajankohtaisia asioita.

Kohderyhmä

Foorumi on suunnattu julkisille ja yksityisille sosiaalihuollon organisaatioille ja ammattilaisille.

Tallenteet ja materiaalit

Linkit tallenteisiin ja muuhun materiaaliin lisätään pian tälle sivulle.

 • STM:n erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen kertoo, mitä muutoksia uudistuva asiakastietolaki tuo sosiaalihuoltoon ja miten sote-tiedonhallintasäädösten kehittäminen jatkuu.
 • THL:n asiantuntija Jussi Lehto tiivistää tulevan Sosiaalihuollon asiakirjamääräyksen lähtökohdat ja aikataulut.
 • Kansa-koulu III -hankkeen hankejohtajan Nea Kososen terveiset kirjaamisfoorumilta.
 • Kelan liiketoiminnan asiantuntijat Marko Suhonen ja Jaana Nissilä kertovat käyttöönoton malleista sekä millaista tukea ja ohjausta Kela tarjoaa käyttöönottoihin.

Tallenteet

Tallenteilla kerrotaan Arkistonhoitajan käyttöliittymän toiminnoista yleisellä tasolla ja sosiaalihuollossa.

Koulutusmateriaali

Kohderyhmä

Sosiaalihuollon nykyiset ja tulevat arkistonhoitajat

Sisältö

 • Arkistonhoitajan käyttöliittymän yleisesittely
  • käyttötarkoitus
  • kirjautuminen.
 • Arkistonhoitajan käyttöliittymän toiminnot sosiaalihuollossa
  • hakutoiminto
  • asiakirjojen tarkastelu
  • asiakirjojen mitätöinti.

Tavoitteet

Tukea erityisesti jakson 3/2021 (10. aallon) toimijoita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotoissa. Koulutus on tarkoitettu 2. vaiheen toiminnallisuuksia käyttöönottaville organisaatioille. 

Kohderyhmä

 • Kanta-palvelujen käyttöönoton vastuuhenkilöt,
 • organisaation kirjaamisen ja asiakastietojen käsittelyn kouluttajat
 • asiakastyöstä ja asiakastietojen käsittelystä vastaavat henkilöt
 • asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät

Sisältö

Koulutuksessa käydään läpi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen käyttöönoton ja käytön kannalta keskeisiä määrittelyjä ja niiden vaikutuksia sosiaalihuollon toimintatapoihin ja ammattilaisen työhön.

Koulutusmateriaalit

Koulutuksen materiaali lähetetään osallistujille sähköpostitse.

Tavoite

Tukea erityisesti jakson 3/2021 (10. aallon) toimijoita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotoissa.

Kohderyhmä

 • Kanta-palvelujen käyttöönoton vastuuhenkilöt
 • organisaation kirjaamisen ja asiakastietojen käsittelyn kouluttajat
 • asiakastyöstä ja asiakastietojen käsittelystä vastaavat henkilöt
 • asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät

Sisältö

 • Koulutuksessa käydään läpi asiakastietomallin logiikka sekä asiakirjamäärittelyjen ja -kokonaisuuksien tulkinnan ja soveltamisen kannalta keskeiset periaatteet.
 • Koulutuksessa käsitellään asiakasasiakirjojen liittäminen asiaan, palvelutehtävään, sosiaalipalveluun ja palveluprosessiin.
 • Lisäksi koulutus kattaa mm. sosiaalihuollon asian- ja asiakuuksien hallinnan toimintalogiikan sekä käyttöoikeuksien perusteita koskevan määräyksen ja käyttöoikeuksien määrittelyn toimintalogiikan.

Koulutusmateriaalit