Training in social welfare

Training in social welfare

Kanta training events and training material for social welfare professionals.

The language of the training events for social welfare professionals is Finnish. More detailed information about the events, registration form and the material from the previous meetings are available in Finnish and in Swedish.

Koulutukset sosiaalihuollolle

Ilmoittautumisaika päättyy 17.5.2021 klo 10.00. Etäyhteyslinkki lähetetään kaikille tilaisuuteen ilmoittautuneille sähköpostilla ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Koulutus järjestetään suomeksi, yhteistyössä THL:n kanssa. Koulutus on maksuton ja kaikille avoin.

Tavoitteet

Tukea erityisesti jakson 3/2021 (10. aallon) toimijoita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotoissa. Koulutus on tarkoitettu 2. vaiheen toiminnallisuuksia käyttöönottaville organisaatioille. 

Kohderyhmä

 • Kanta-palvelujen käyttöönoton vastuuhenkilöt,
 • organisaation kirjaamisen ja asiakastietojen käsittelyn kouluttajat
 • asiakastyöstä ja asiakastietojen käsittelystä vastaavat henkilöt
 • asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät

Sisältö

Koulutuksessa käydään läpi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen käyttöönoton ja käytön kannalta keskeisiä määrittelyjä ja niiden vaikutuksia sosiaalihuollon toimintatapoihin ja ammattilaisen työhön.

Koulutusmateriaalit

Koulutuksen materiaali lisätään myöhemmin tälle sivulle.

Etäyhteyslinkki lähetetään ilmoittautuneille tapaamista edeltävänä päivänä.

Tavoite

Sosiaalihuollon Kanta-foorumin tavoitteena on parantaa Kanta-palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Foorumissa käsitellään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa ja käyttöä koskevia ajankohtaisia asioita.

Kohderyhmä

Foorumi on suunnattu julkisille ja yksityisille sosiaalihuollon organisaatioille ja ammattilaisille.

Sisältö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutusmateriaali

Materiaalit lähetetään suoraan osallistujille tilaisuuden jälkeen.

Tulevat tapaamiset

Vuoden 2021 Sosiaalihuollon Kanta-foorumit järjestetään

 • 20.4.2021 klo 10–11
 • 8.9.2021 klo 10–11.30 
 • 8.12.2021 klo 10–11.30.

Kun olet kerran ilmoittautunut sosiaalihuollon Kanta-foorumiin, sinun ei tarvitse ilmoittautua uudestaan seuraaviin tapaamisiin. Etäyhteyslinkki lähetetään ilmoittautuneille tapaamista edeltävänä päivänä.

Toivomme osallistujilta ideoita tulevien tapaamisten aiheiksi. Tapaamisten aihetoiveita ja ennakkokysymyksiä voi lähettää sähköpostitse kanta@kanta.fi. Laitathan aihekenttään ’Sosiaalihuollon Kanta-foorumi’.

Tavoite

Tukea erityisesti jakson 3/2021 (10. aallon) toimijoita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotoissa.

Kohderyhmä

 • Kanta-palvelujen käyttöönoton vastuuhenkilöt
 • organisaation kirjaamisen ja asiakastietojen käsittelyn kouluttajat
 • asiakastyöstä ja asiakastietojen käsittelystä vastaavat henkilöt
 • asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät

Sisältö

 • Koulutuksessa käydään läpi asiakastietomallin logiikka sekä asiakirjamäärittelyjen ja -kokonaisuuksien tulkinnan ja soveltamisen kannalta keskeiset periaatteet.
 • Koulutuksessa käsitellään asiakasasiakirjojen liittäminen asiaan, palvelutehtävään, sosiaalipalveluun ja palveluprosessiin.
 • Lisäksi koulutus kattaa mm. sosiaalihuollon asian- ja asiakuuksien hallinnan toimintalogiikan sekä käyttöoikeuksien perusteita koskevan määräyksen ja käyttöoikeuksien määrittelyn toimintalogiikan.

Koulutusmateriaalit

Koulutuksen materiaali lisätään myöhemmin tälle sivulle.

Tavoite

Tukea erityisesti jakson 2/2021 (9. aallon) toimijoita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotoissa. Koulutus on tarkoitettu 2. vaiheen toiminnallisuuksia käyttöönottaville organisaatioille.

Kohderyhmä 

 • Kanta-palvelujen käyttöönoton vastuuhenkilöt 
 • organisaation kirjaamisen ja asiakastietojen käsittelyn kouluttajat
 • asiakastyöstä ja asiakastietojen käsittelystä vastaavat henkilöt
 • asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät.

Sisältö

Koulutuksessa käydään läpi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen käyttöönoton ja käytön kannalta keskeisiä määrittelyjä ja niiden vaikutuksia sosiaalihuollon toimintatapoihin ja ammattilaisen työhön.

Koulutusmateriaalit

Tavoite

Tukea erityisesti jakson 2/2021 (9. aallon) toimijoita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotoissa.

Kohderyhmä 

 • Kanta-palvelujen käyttöönoton vastuuhenkilöt 
 • organisaation kirjaamisen ja asiakastietojen käsittelyn kouluttajat
 • asiakastyöstä ja asiakastietojen käsittelystä vastaavat henkilöt
 • asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät.

Sisältö

 • Koulutuksessa käydään läpi asiakastietomallin logiikka sekä asiakirjamäärittelyjen ja -kokonaisuuksien tulkinnan ja soveltamisen kannalta keskeiset periaatteet.
 • Koulutuksessa käsitellään asiakasasiakirjojen liittäminen asiaan, palvelutehtävään, sosiaalipalveluun ja palveluprosessiin.
 • Lisäksi koulutus kattaa mm. sosiaalihuollon asian- ja asiakuuksien hallinnan toimintalogiikan sekä käyttöoikeuksien perusteita koskevan määräyksen ja käyttöoikeuksien määrittelyn toimintalogiikan.

Koulutusmateriaalit

Kohderyhmä 

Sosiaalihuollon nykyiset ja tulevat arkistonhoitajat.

Sisältö

Tilaisuudessa käydään läpi arkistonhoitajan käyttöliittymän käyttötarkoitusta sekä käyttöliittymän toiminnallisuuksia, kuten hakutoimintoja ja asiakirjojen tarkastelua.

Koulutuksen materiaalit

Ruotsinkielinen koulutusmateriaali on julkaistu ruotsinkielisillä sivuilla.