Asset Publisher

Kannan tiedot hyötykäyttöön hyvinvointialueilla

Article - Professionals Written on 14.6.2023 All articles

Kanta-palvelujen tietojen hyödyntäminen helpottaa hyvinvointialueiden työtä ja voi pitkällä aikavälillä tuoda kustannussäästöjä. Kela ja hyvinvointialueet tekevät yhteistyötä sote-tiedonhallinnan ja digipalvelujen kehittämisessä.

Kun hyvinvointialueiden toiminta vuoden vaihteessa käynnistyi, se toi muutoksia asiakas- ja potilastietojärjestelmiin. Kannan kautta terveydenhuollon ammattilainen voi käyttää tietoja koko hyvinvointialueen potilasrekisteristä, vaikka alueella tiedot olisivat hajallaan monessa eri järjestelmässä.

Kannasta saa tukea myös potilaan terveydentilan arviointiin, kun käytössä ovat Kannan yhteenvedot keskeisistä terveystiedoista sekä Kanta-lääkityslista, jonka kehitykseen Kela kutsuu mukaan kaikkia hyvinvointialueita. Kanta helpottaa tietojen liikkumista silloinkin, kun hyvinvointialue käyttää ostopalveluja.

Asukkaille sujuvaa digiasiointia

Kelan ja hyvinvointialueiden tapaamisissa on keskusteltu tänä vuonna siitä, miten OmaKantaa ja Kantaan tallennettavia hyvinvointitietoja voidaan hyödyntää hyvinvointialueiden asiakasportaalien kehittämisessä.

– Ensi syksystä alkaen hyvinvointialueen asukas voi tallentaa keräämiään hyvinvointi- ja aktiivisuustietoja suoraan OmaKantaan. Jatkossa nämä tiedot ovat henkilön omalla suostumuksella myös sote-ammattilaisten käytettävissä, kertoo Anssi Hämäläinen Kanta-palveluista.

Anssi Hämäläinen.

Hoitajan ja lääkärin työ helpottuu, kun hän pystyy näkemään esimerkiksi potilaan keräämät paino-, verenpaine-, verensokeri- ja syketiedot digitaalisessa muodossa.

Hyvinvointialueilla digi-palvelujen kehitystyötä tehdään osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Tässä Kanta haluaa tukea hyvinvointialueita, Hämäläinen korostaa. 

Hyvinvointialueet, ottakaa yhteyttä

Anssi Hämäläinen kannustaa kaikkia hyvinvointialueita ja niiden edustajia olemaan yhteydessä Kelan Kanta-palveluihin, jos jokin Kantaan liittyvä asia mietityttää.  

– Ei kannata keksiä pyörää uudestaan, kun hyviä vaihtoehtoja on jo tarjolla. Yhteydenotot ovat tervetulleita!

Ota yhteyttä Kanta-palvelujen asiantuntijoihin: kanta@kanta.fi

Kela tekee yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa myös sosiaaliturvaan ja Kelan etuuksiin liittyen. Katso lisätietoja ja yhteystiedot kela.fistä: Hyvinvointialueet | Yhteistyökumppanit | Kela

Kelalla on sosiaaliturvasta ja terveydenhuollosta kattavat tilastot, joita voi hyödyntää hyvinvointialueiden toiminnassa ja johtamisessa: Tutustu tietopakettiin (tietotarjotin.fi)