FHIR: Sähköisen allekirjoituksen määrittely

FHIR: Sähköisen allekirjoituksen määrittely

Kanta FHIR allekirjoituksen määrittely kuvaa Kanta-palveluissa käytettävän FHIR-resurssien allekirjoituksen ratkaisut.

Alla olevaan taulukkoon on listattu dokumentin eri versiot.

Taulukko: Kanta FHIR allekirjoitus -dokumentin eri versiot
Versio ja julkaisupäivämäärä Status Dokumentti Vastuutahot

1.1

29.2.2024

Voimassa Kanta FHIR allekirjoitus Kela

1.0

20.12.2023

Vanhentunut Kanta FHIR allekirjoitus Kela
Last updated 20.3.2024