Potilastiedon arkiston uudet palvelupyynnöt

Potilastiedon arkiston uudet palvelupyynnöt

Palvelupyyntöuudistuksen tavoitteena on parantaa Potilastiedon arkiston tietojen käytettävyyttä ja helpottaa tietojen löytymistä.

Vuonna 2021 jatkuvat palvelupyyntöuudistukseen liittyvä testaus ja pienkehitys, yhteistestauksen suunnittelu ja läpiviennit sekä käyttöönottojen tuki. 

Toiminnallinen muutos ja keskeiset tulokset

Palvelupyyntöuudistuksen tavoitteena on parantaa Potilastiedon arkiston tietojen käytettävyyttä ja helpottaa tietojen löytymistä.

Käsittelylogiikkaa on siirretty Potilastiedon arkistossa tehtäväksi. Arkiston käyttöä on helpotettu parantamalla rajapintoja: Sivutustuki mahdollistaa kasvavan aineiston käytön hallitusti.

Selkeämmät hakuparametrit helpottavat tietojen löytymistä ja haettavien tietojen rajaamista. Arkistointiin liitetään tietojen tarkastuksia, mikä varmistaa arkistoidun tiedon laatutason säilymisen hyvänä.

Hyödyt

Potilastiedon arkiston käyttö muuttuu helpommaksi potilastietojärjestelmän toteuttajalle. Tämä helpottaa ja nopeuttaa kehittämistyötä ja mahdollistaa Potilastiedon arkiston palvelujen nopeamman käyttöönoton.

Kun tietojen arkistoinnin yhteydessä lisätään tietojen tarkastuksia, rekisterinpitäjä voi paremmin varmistua, että tiedot on kirjattu oikeassa muodossa Potilastiedon arkistoon.

Mitä muutos vaatii asiakkaan näkökulmasta

Muutos liittyy potilastietojärjestelmän ja Potilastiedon arkiston yhteistoimintaan, eikä näy käyttäjille suoranaisesti.

Määrittelyt

Potilastiedon arkiston määrittelyt

  • toiminnalliset määritykset
  • toimittajille julkaistavat Potilastiedon arkiston tekniset määritykset. 
Last updated 19.4.2021