Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston FHIR-määrittelyt

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston FHIR-määrittelyt

Tälle sivulle on koottu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston rajapintoihin liittyvät FHIR-määrittelyt

Sosiaalihuollon asiakirjojen luovuttamisesta toiselle rekisterinpitäjälle Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ulkopuolella tulee muodostaa luovutusilmoitus. Luovutusilmoitus korvaa nykyisen kertomusmerkinnän asiakastietojen luovuttamisesta ja toiminnallisuus tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.9.2024. Luovutusilmoitukset tallennetaan Valtakunnalliseen lokirekisterien säilytyspalveluun FHIR-muodossa.

Sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttamisen ja luovutuksen seurannan keskeiset periaatteet on kuvattu julkaisussa Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille

  • Luku 14 Luovutustenhallinta
  • Luku 14.5 Asiakastietojen luovuttaminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ulkopuolelle

 

Taulukko: Käyttötapaukset
Määrittely Kuvaus Status
Tallenna luovutusilmoitus, versio 0.4 Tallenna luovutusilmoitus -käyttötapausta käytetään, kun valtakunnalliseen lokirekisterien säilytyspalveluun tallennetaan uusi sosiaalihuollon luovutusilmoitus.     Täydennetty määrittely julkaistu 27.9.2023

 

Taulukko: Tietosisältö ja metatiedot
Määrittely Kuvaus Status

Tietosisältö (https://simplifier.net/guide/kanta-sosiaalihuolto-r4), versio 0.4

Sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttamisesta ilmoitettavat tiedot. Täydennetty määrittely julkaistu 27.9.2023
Metatiedot (https://simplifier.net/guide/kanta-sosiaalihuolto-r4), versio 0.4 Lähettävän järjestelmän ja Kanta-palvelujen tuottamat metatiedot.

Täydennetty määrittely julkaistu 27.9.2023

 

Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen tietosisältöjen FHIR-profiilit (simplifier.net/guide), versio 0.4 Luovutusilmoituksen profiilien tekstimuotoiset kuvaukset Sosiaalihuollon implementointioppaassa (suomenkielinen). Täydennetty määrittely julkaistu 27.9.2023
Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen tietosisältöjen FHIR-profiilit R4 (simplifier.net)  Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen tietosisältö noudattaa kansalliseen tietosisältöön hyväksyttyjä HL 7 FHIR-standardin mukaisia profiileja. Profiilit löytyvät Simplifier -profiilirekisteristä Kanta sosiaalihuolto R4 projektista. Voimassa

 

Lisätietoa

HL7 FHIR standard (hl7.org, englanninkielinen)

Last updated 14.11.2023