Sosiaalihuollon asiakastietovarannon FHIR-määrittelyt

Sosiaalihuollon asiakastietovarannon FHIR-määrittelyt

Tälle sivulle on koottu Sosiaalihuollon asiakastietovarannon rajapintoihin liittyvät FHIR-määrittelyt

Sosiaalihuollon asiakirjojen luovuttamisesta toiselle rekisterinpitäjälle Sosiaalihuollon asiakastietovarannon ulkopuolelle tulee muodostaa luovutusilmoitus. Luovutusilmoitus korvaa nykyisen kertomusmerkinnän asiakastietojen luovuttamisesta ja toiminnallisuus tulee ottaa käyttöön viimeistään asiakastietolain (703/2023) liittymisvelvoitteen mukaisessa tietojärjestelmässä. Luovutusilmoitukset tallennetaan Valtakunnalliseen lokirekisterien säilytyspalveluun FHIR-muodossa.

Sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttamisen ja luovutuksen seurannan keskeiset periaatteet on kuvattu julkaisussa Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille

  • Luku 14 Luovutustenhallinta
  • Luku 14.5 Asiakastietojen luovuttaminen Sosiaalihuollon asiakastietovarannon ulkopuolelle

Määrittelyjen voimassaolo

  • "Voimassa sertifioinnissa" ilmaisee ajanjakson, jollon järjestelmien yhteistestaus tai tietoturvallisuuden arviointi voidaan suorittaa kyseisen version mukaisesti.
  • "Voimassa tuotantokäytössä" ilmaisee ajanjakson, jollon järjestelmät voivat toimia tuotantoympäristössä kyseisen version mukaisesti.
Taulukko: Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen käyttötapaukset. Päivitetty 27.3.2024
Määrittely Kuvaus Voimassa tuotantokäytössä Voimassa sertifioinnissa
Tallenna luovutusilmoitus, versio 1.0_RC2 Tallenna luovutusilmoitus -käyttötapausta käytetään, kun valtakunnalliseen lokirekisterien säilytyspalveluun tallennetaan uusi sosiaalihuollon luovutusilmoitus.  Julkaisupäivä 27.3.2024   RC  
Taulukko: Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen tietosisältökuvaus. Päivitetty 27.3.2024
Määrittely Kuvaus Voimassa tuotantokäytössä Voimassa sertifioinnissa

Tietosisältö (https://simplifier.net/guide/kanta-sosiaalihuolto-r4), versio 1.0_RC2

Sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttamisesta ilmoitettavat tiedot. Julkaisupäivä 27.3.2024 RC  
Taulukko: Sosiaalihuollon arkiston luovutusilmoituksen metatiedot. Päivitetty 27.3.2024
Määrittely Kuvaus Voimassa tuotantokäytössä Voimassa sertifioinnissa
Metatiedot (https://simplifier.net/guide/kanta-sosiaalihuolto-r4), versio 1.0_RC2 Lähettävän järjestelmän ja Kanta-palvelujen tuottamat metatiedot. Julkaisupäivä 27.3.2024 RC  
Taulukko: Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen FHIR-profiilit. Päivitetty 27.3.2024
Määrittely Kuvaus Voimassa tuotantokäytössä Voimassa sertifioinnissa
Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen tietosisältöjen FHIR-profiilit (simplifier.net/guide), versio 1.0_RC2 Luovutusilmoituksen profiilien tekstimuotoiset kuvaukset Sosiaalihuollon implementointioppaassa (suomenkielinen). julkaisupäivä 27.3.2024 RC  
Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen tietosisältöjen FHIR-profiilit R4 (simplifier.net) Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen tietosisältö noudattaa kansalliseen tietosisältöön hyväksyttyjä HL 7 FHIR-standardin mukaisia profiileja. Profiilit löytyvät Simplifier -profiilirekisteristä Kanta sosiaalihuolto R4 projektista.    

Lisätietoa

HL7 FHIR standard (hl7.org, englanninkielinen)

Last updated 7.6.2024