Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

15/09/2021, Servicemeddelande - Medborgare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i september

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

08/09/2021, Meddelande

Finland förbereder utfärdandet av EU:s coronavaccinationsintyg också för personer som vaccinerats i andra länder

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten börjar bereda det tekniska genomförandet och en verksamhetsmodell med hjälp av vilka man i Finland kan bevilja EU:s coronavaccinationsintyg till personer som har vaccinerats i länder utanför EU med de covid-19-vaccin som Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt.

02/09/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Aktuellt om EU:s coronaintyg och hälso- och sjukvårdens verksamhetsmodeller

Det finns brister i tillgängligheten för EU:s coronaintyg på MinaKanta-sidor och dessa kan hälso- och sjukvården eller patientdatasystemets leverantör korrigera. Intyg har inte skapats på grund av felaktiga eller bristfälliga registreringar. Coronaintyget skapas redan för 99 % av dem som fått coronavaccination i och med kvalitetsförbättring och korrigeringar i efterhand av registreringen. Även i fortsättningen är det mycket viktigt att registrera uppgifterna korrekt med en gång. Också testintyg skapas för över 93 % av de utförda testen.

26/08/2021, Meddelande

SHM: Tillhandahållare av socialvårdstjänster blir skyldiga att ansluta sig till Kanta-tjänsterna – den nya kunduppgiftslagen träder i kraft den 1 november 2021

Lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, dvs. kunduppgiftslagen, har godkänts. Lagen träder i kraft den 1 november 2021. Genom den nya lagen upphävs den gällande lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården. Samtidigt har det gjorts ändringar också i lagen om elektroniska recept och vissa andra lagar.

18/08/2021, Servicemeddelande - Medborgare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i augusti

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

17/08/2021, Störningsmeddelande

Störning i bankidentifikationen

På grund av störningen kan en del av användarna inte logga in i FPA:s e-tjänster med sina bankkoder. Försök logga in på nytt senare. Vi beklagar den olägenhet som störningen orsakar.

28/07/2021, Servicemeddelande - Medborgare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i juli

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

27/07/2021, Meddelande - Medborgare

I juli har 420 400 personer hämtat EU:s coronaintyg från Mina Kanta-sidor

De flesta finländare får sitt coronaintyg smidigt från Mina Kanta-sidor. Så sent som i förra veckan kunde en del av friskintygen inte skapas, men i och med tekniska uppdateringar har läget blivit betydligt bättre. I juli har totalt 420 400 personer hämtat EU:s coronaintyg från Mina Kanta-sidor.