Innehållspresentatör

Aktuellt

24/03/2020, Meddelande - Medborgare

Hur ska jag sköta mina apoteksärenden under coronaviruspandemin?

Om du har förkylningssymtom ska du inte besöka apoteket så att du inte smittar andra kunder och personalen. Dessutom borde personer över 70 år tills vidare stanna hemma. Apoteksärenden kan skötas på nätet eller med en närståendes hjälp.

21/02/2020, Meddelande - Utvecklare

Ändrad nationell ansvarsfördelning för Kanta-tjänsterna – så här syns förändringen för social- och hälsovårdsorganisationerna

Fördelningen av det nationella ansvaret för Kanta-tjänsterna uppdaterades i början av 2020. Den synligaste förändringen för kundorganisationerna är att FPA nu ansvarar för stödet vid införandet av Kanta-tjänsterna och under användningen av dem. Genom förändringarna vill man bättre svara på kundernas behov.