Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

01/06/2021, Blogg - Vårdpersonal

Vad är Arkivariens användargränssnitt och hur används det?

Arkivariens användargränssnitt används för att behandla uppgifter som social- och hälsovårdsorganisationen har sparat i Kanta. Läs svaren på de vanligaste frågorna om användargränssnittet och bekanta dig med videoinspelningarna från utbildningar.

28/05/2021, Meddelande - Utvecklare

Ibruktagande av faserna 1 och 1,5 inom Medicinering i mars 2022

Faserna 1 och 1,5 inom Medicinering tas i bruk i Receptcentret och Läkemedelsdatabasen 5.3.2022. I fortsättningen levereras den nuvarande och den nya versionen av Läkemedelsdatabasen parallellt fram till utgången av 2022.

20/05/2021, Servicemeddelande - Medborgare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i juni

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.