Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

26/04/2021, Servicemeddelande - Medborgare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i maj

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.