Innehållspublicerare

Filtrera efter publiceringsår:

Aktuellt

18/10/2019, Meddelande - Medborgare

Elektroniska recept utomlands - turistens checklista

Nuförtiden kan man köpa läkemedel med ett finländskt elektroniskt recept i estniska och kroatiska apotek. Har du planerat att utnyttja tjänsten? Läs anvisningen om hur det händer helt sonika.

09/10/2019, Meddelande

Du kan spara din donationsvilja på Mina Kanta-sidor

I Finland är varje människa en organdonator såvida han eller hon inte särskilt har förbjudit det. Man försöker ändå utreda donatorns egen vilja. Förutom genom att fråga de anhöriga kan man få reda på personens vilja genom att kontrollera om han eller hon har ett organdonationskort i plånboken eller motsvarande app i mobilen, eller om uppgiften sparats på Mina Kanta-sidor.