Användningsvillkor

Användningsvillkor

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningsvillkoren som sådana. Bekanta dig noga med dessa användningsvillkor.

Kanta-tjänsternas förnyade webbtjänst togs i bruk i juni 2018. Arbetet med att förnya social- och hälsovårdsministeriets webbplats fortsätter.

Webbtjänsten finns på adressen kanta.fi och Kanta-tjänster ansvar för den. Webbtjänsten tillhandahålls på finska, svenska och engelska.

Upphovsrätt

Upphovsrätten till det textmaterial som publiceras på webbsidorna ägs av FPA och SHM eller den innehållsproducent som särskilt nämns i anslutning till materialet. Rätten till meddelanden innehas exempelvis av den instans som anges i anslutning till utgivarens uppgifter.

Textmaterialet på webbplatsen kan fritt lånas och det får fritt länkas till andra webbplatser, men källan ska ovillkorligen anges. Materialet får inte användas till kommersiellt syfte.

Bilder och nyttjanderätt till dem

Nyttjanderätten till bilderna innehas av Kanta-tjänster. Om användning av bilderna i andra sammanhang ska avtalas separat.

Datasäkerhet

Kanta-tjänsterna har förbundit sig att skydda sidbesökarnas integritet och personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning.

kanta.fi samlar inte in uppgifter, på basis av vilka enskilda besökare kan identifieras.

På webbtjänsten för Kanta insamlas statistisk data över bland annat antalet besökare, de mest besökta sidorna samt var besökarna kommer in och var de lämnar webbtjänsten. Informationen används för att utveckla webbtjänsten.

Juridiskt förbehåll

Vi gör vårt bästa för att webbtjänstens innehåll ska vara korrekt och aktuell. FPA eller SHM ansvarar inte för kostnader eller skador som orsakas användarna på grund av eventuella fel i webbtjänstens innehåll. De svarar inte heller för skador som beror på tekniska störningar. FPA eller SHM ansvarar inte heller för webbmaterial som producerats av andra och som är länkade till kanta.fi.

Kanta-tjänster förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användningsvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användaren uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användningsvillkoren på denna sida. Kanta-tjänster har när som helst rätt att utan anmälan avbryta webbplatsens verksamhet t.ex. på grund av service-, reparations- eller uppdateringsåtgärder.

På användningsvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

 

Sidan har uppdaterats 23.3.2021