Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

11/04/2022, Blogg

Mina Kanta-sidor allt populärare i kommunerna

De som använder Mina Kanta-sidor ökade år 2021 i antal med hela 39 procent jämfört med föregående år. Framför allt coronaintyget ökade användningen av Mina Kanta-sidor.

31/03/2022, Meddelande

Under 18-åriga personers vaccinationsintyg för resor föråldras inte efter grundvaccinationen

EU-vaccinationsintyg för resor ska gälla tills vidare för personer under 18 år som fått grundvaccinationen, det vill säga i allmänhet två vaccindoser. Myndiga personers vaccinationsintyg föråldras efter 270 dagar (ca 9 månader) efter det sista vaccinet i grundvaccinationen. Tills vidare begränsas inte giltighetstiden för vaccinationsintyget efter den tredje vaccindosen.

29/03/2022, Meddelande - Medborgare

Bedragare fiskar fortfarande efter bankkoder och personuppgifter i Mina Kanta-sidors namn

I Mina Kanta-sidors namn sprids fortfarande meddelanden och länkar som leder till webbplatser som upprätthålls av brottslingar. Också i FPA:s namn har bedragare fiskat efter bankkoder och personuppgifter. Det är endast tryggt att logga in på Mina Kanta-sidor på adressen www.kanta.fi och i MittFPA på adressen www.fpa.fi.

24/03/2022, Meddelande - Medborgare

Be chattbotten om råd i frågor som gäller Kanta-tjänsterna

Chattbotten Kanta-kompis ger råd i frågor som gäller Mina Kanta-sidor och andra Kanta-tjänsterna. Kanta-kompisen betjänar dygnet runt på webbplatsen kanta.fi. Chattbotten är baserad på artificiell intelligens och den utvecklas utifrån respons från användarna.

10/03/2022, Meddelande - Utvecklare

Omfattande förbud mot utlämnande ändras i Patientdataarkivet

Vi utreder möjligheterna att inte använda en särskild blankett för omfattande förbud mot utlämnande av uppgifter ur Patientdataarkivet. Också detta förbud skulle kunna anges på den nya förbudsblankett som är under utveckling.

10/03/2022, Blogg - Vårdpersonal

Kom och diskutera om läkemedelsbehandling!

Temat för den riksomfattande Läkemedelsdagen 2022 är Din läkemedelsbehandling i den digitala tidsåldern. Mina Kanta-sidorna är ett bra exempel på hur digitala tjänster gör det lättare att sköta olika ärenden i anslutning till läkemedelsbehandling.