Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

27.6.2022, Blogg

Vad allt är Kanta?

Vad är skillnaden mellan Kanta och Mina Kanta-sidorna? Mina Kanta-sidorna är en vy över medborgarnas egna hälso- och välfärdsuppgifter och en del av de riksomfattande Kanta-tjänsterna, som hela tiden utvecklas i samarbete med användarna.

23.6.2022, Meddelande

EU:s covidintyg får fortsätta beviljas fram till den 30 juni 2023

Genom EU:s nya förordning förlängs användningen av EU:s digitala covidintyg med ett år till den 30 juni 2023. Avsikten är att garantera fri rörlighet inom EU även om coronaläget skulle bli sämre. Resenärer måste fortfarande ta reda på om det land dit de reser kräver covidintyg för att komma in i landet eller för att använda tjänster.

22.6.2022, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i juli 2022

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

22.6.2022, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i juni 2022

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.