Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

29.11.2022, Meddelande - Vårdpersonal

Strukturerad dosering har införts i Kelain

Fördelarna med strukturerad dosering och den nya versionen av Läkemedelsdatabasen gäller nu också i Kelain. Detta stöder införandet av den egentliga Kanta-medicineringslistan.

29.11.2022, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i december 2022

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

23.11.2022, Meddelande - Utvecklare

Informationssystemleverantör, ge oss respons på Kanta-tjänsterna!

Vi utreder informationssystemleverantörernas åsikter om Kanta-tjänsterna genom en enkät. Det är första gången vi genomför en sådan enkät, så nu har kunderna möjlighet att påverka utvecklingen av Kanta-tjänsterna. Enkäten kan besvaras fram till den 16 december 2022.

17.11.2022, Meddelande - Vårdpersonal

Bekanta dig med de nya Kanta-webbskolorna

Vi har publicerat två nya webbskolor för social- och hälsovårdspersonal. Med hjälp av dem kan du lära dig om utlämnande av uppgifter inom social- och hälsovården samt om verksamhetsmodellerna för Patientdataarkivet.

2.11.2022, Meddelande - Utvecklare

Alla informeras på nytt om Kanta-tjänsterna

När de nya välfärdsområdena den 1 januari 2023 inleder sin verksamhet kan kundens uppgifter i större utsträckning än tidigare utnyttjas och användas inom social- och hälsovården i samband med vård eller service. När välfärdsområdena inleder sin verksamhet och den temporära rätten till uppgifter införs i Nylands område ska alla i hela landet få information om Kanta-tjänsterna på nytt.

26.10.2022, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i november 2022

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

25.10.2022, Meddelande - Utvecklare

Nu kan du ge din förtroendeperson fullmakt att sköta dina ärenden på Mina Kanta-sidor även om du själv inte har nätbankskoder

Med Suomi.fi-fullmakter kan man ge en förtroendeperson tillstånd att sköta sina ärenden på Mina Kanta-sidor. Tidigare har man varit tvungen att identifiera sig till exempel med nätbankskoder för att kunna ge fullmakter i Suomi.fi-fullmakter. Nu är tjänsten också öppen för personer som inte själva har möjlighet att använda digitala tjänster.