Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

27.6.2022, Blogg

Vad allt är Kanta?

Vad är skillnaden mellan Kanta och Mina Kanta-sidorna? Mina Kanta-sidorna är en vy över medborgarnas egna hälso- och välfärdsuppgifter och en del av de riksomfattande Kanta-tjänsterna, som hela tiden utvecklas i samarbete med användarna.

23.6.2022, Meddelande

EU:s covidintyg får fortsätta beviljas fram till den 30 juni 2023

Genom EU:s nya förordning förlängs användningen av EU:s digitala covidintyg med ett år till den 30 juni 2023. Avsikten är att garantera fri rörlighet inom EU även om coronaläget skulle bli sämre. Resenärer måste fortfarande ta reda på om det land dit de reser kräver covidintyg för att komma in i landet eller för att använda tjänster.

22.6.2022, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i juli 2022

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

22.6.2022, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i juni 2022

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

15.6.2022, Blogg - Medborgare

Vilka ärenden kan man sköta på Mina Kanta-sidor?

På Mina Kanta-sidor kan du kontrollera dina hälso- och sjukvårdsuppgifter var och när som helst. Tidsbokningar inom hälso- och sjukvården kan du göra och kontrollera direkt hos respektive hälso- och sjukvårdsenhet.

14.6.2022, Blogg - Vårdpersonal

Kan ditt patientdatasystem spara utlåtanden om körförmågan i Kanta?

När en kund uträttar körkortsärenden kan Traficom elektroniskt hämta slutsatsuppgifterna på blanketten Läkarutlåtande om körförmågan från Kanta-tjänsterna. Här kan du läsa hur vårdpersonalen ska göra om en kund ber om ett elektroniskt utlåtande om körförmågan.

9.6.2022, Meddelande

Större utbud på Kanta-tjänsternas material för sekundär användning

Sedan 1.1.2021 har det varit möjligt att ansöka om tillstånd för sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter i Kanta-tjänsterna. Utbudet på material som är tillgängliga för sekundär användning, dvs. bland annat för vetenskaplig forskning breddades avsevärt våren 2022.