Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

29.9.2022, Blogg - Vårdpersonal

Den vårdpersonal som använder Kanta får sin röst hörd

Lagstiftningen och dess krav styr utvecklingen av Kanta-tjänsterna. Tjänsterna utvecklas dock inte i elfenbenstorn, utan i allt högre grad tillsammans med yrkesverksamma inom social- och hälsovården och på apoteken.

20.9.2022, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i oktober 2022

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

15.9.2022, Meddelande - Utvecklare

Ny information om Kanta-tjänsterna när välfärdsområdena inleder sin verksamhet och den temporära rätten att få uppgifter införs i Nyland

Tjänstetillhandahållarna i välfärdsområdena ska samordna och schemalägga ändringar i klient- och patientinformationssystemen i samarbete med systemleverantörerna för att information om Kanta-tjänsterna ska kunna registreras så snart som möjligt när välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Detta är särskilt viktigt i landskapet Nyland.

14.9.2022, Meddelande

Förstasidorna för Kanta.fi har förnyats

Förstasidorna för Kanta.fi-webbtjänsten har förnyats den 14 september. Reformen har genomförts utifrån respons från olika målgrupper och användartester.

9.9.2022, Meddelande - Vårdpersonal

Fakturering av användningsavgifter för Kanta-tjänsterna – en del av kunderna får räkningen först nästa år

Avgiften för användning av Kanta-tjänsterna faktureras i regel två gånger per år. Företag som gjort upp endast få recept eller som endast använder tjänsten Patientdataarkivet får emellertid räkningen för användning av Kanta-tjänsterna först i februari 2023. Om företaget inte har fått någon räkning i september får ni den i februari 2023.

24.8.2022, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i september 2022

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

16.8.2022, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i augusti 2022

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.