Innehållspublicerare

Filtrera efter publiceringsår:

Aktuellt

18/02/2021, Meddelande - Utvecklare

Kundenkäten 2020: användarna vill delta i utvecklingen

Hösten 2020 utredde Kanta-tjänsterna hur nöjda deras organisationskunder var med bl.a. utvecklingen av Kanta-tjänsterna, kundsamarbetet och den tekniska funktionen. Organisationskunderna hade också möjlighet att ge öppen respons.

10/02/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Antalet användare av Arkivet över bildmaterial ökar

I Kanta lagras bilddiagnostiska undersökningar som uppstått i samband med patientens vård samt uppgifterna om dessa. Antalet aktörer som infört tjänsten ökar hela tiden, och detta gäller också den nytta som arkivet medför.