Innehållspublicerare

Filtrera efter publiceringsår:

Aktuellt

25/01/2021, Blogg - Systemutvecklare

Ny handbok öppnar Kanta-tjänsterna för socialvården

Socialvårdens aktörer har fått en ny elektronisk handbok till stöd för Kanta-tjänsterna. Handboken innehåller aktuell information, yrkesmässiga definitioner och anvisningar för datasystemtjänster.

25/01/2021, Meddelande

Viktigt att få in uppgifterna om coronavaccinationer på Mina Kanta-sidor

Coronavaccinationerna har kommit igång och coronatestningen fortsätter i hela landet. Enligt FPA:s styrelse behövs det snabba nationella åtgärder för att medborgarna ska kunna ta del av sina uppdaterade coronarelaterade uppgifter på Mina Kanta-sidor på ett enkelt sätt. FPA har beredskap för det intensiva samarbete som detta förutsätter.

20/01/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Begäran om utredning angående dataskyddet i anslutning till Recepttjänsten har skickats till social- och hälsovårdsorganisationernas dataskyddsansvariga och till självständiga yrkesutövare

Med hjälp av begäran om utredning följer och övervakar FPA att dataskyddet i anslutning till Recepttjänsten tillgodoses i kundorganisationerna. FPA utarbetar begäran om utredning i samarbete med Dataombudsmannens byrå och Institutet för hälsa och välfärd.

18/01/2021, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i februari

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

15/01/2021, Meddelande - Utvecklare

Fokusområdena inom Kanta-tjänsterna för 2021 har fastställts

Kanta utvecklas för att allt bättre uppfylla social- och hälsovårdens och medborgarnas behov. I fokusområdena för 2021 accentueras bland annat vaccinationer mot coronaviruset, den nya kunduppgiftslagen och utveckling av Mina Kanta-sidor.

05/01/2021, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i januari

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

28/12/2020, Meddelande - Vårdpersonal

Användningsavgifterna för Kanta-tjänsterna för 2021

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt användningsavgifterna för elektroniska recept och patientuppgiftsarkivet för 2021. Användningsavgifterna stiger något jämfört med 2020.