Innehållspublicerare

Filtrera efter publiceringsår:

Aktuellt

29/03/2021, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i mars

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

25/03/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Nu går det att sköta ärenden för en annan vuxen på Mina Kanta-sidor

Mångas vardag underlättas när man kan se en annan vuxen persons hälso- och sjukvårdsuppgifter på Mina Kanta-sidor. För att sköta ärenden krävs Suomi.fi-fullmakt. Samma fullmakt kan också användas för att sköta ärenden via många andra servicekanaler inom hälso- och sjukvården.

17/03/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Kanta-tjänsterna stöder registerförnyelsen inom socialvården

I och med den kommande förnyelsen behöver socialvårdsorganisationer inte separat lämna registeruppgifter till THL, utan uppgifterna fås direkt via Kanta-tjänsterna. Enligt planen ska insamlingen av registeruppgifter börja 2023.