Certifikattjänster

Certifikattjänster

Certifikattjänsterna för social- och hälsovården möjliggör en tillförlitlig autentisering av personer som är verksamma på området, samt elektroniska signaturer. Dataskyddet och datasäkerheten i Kanta-tjänsterna kräver stark elektronisk autentisering.

Certifikat som används vid anslutning till Kanta-tjänsterna beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. BRC) och är

  • servercertifikat som installeras i Kanta-anslutningspunkten
  • systemsignaturcertifikat som används för att underteckna alla de handlingar till Kanta som inte har undertecknats med en yrkesutbildad persons certifikat
  • social- och hälsovårdens yrkeskort för möjliggörande av autentisering av yrkesutbildade personer och elektroniska underskrifter. 

Beställ certifikatkort 

Med hjälp av ett certifikatkort identifieras de anställda inom social- och hälsovården på ett tillförlitligt sätt. Certifikatkort inom social- och hälsovården är yrkeskort, personalkort, aktörskort och tillfälliga kort.

Yrkeskortet är bundet till yrkesrättigheten kan kan vara med eller utan fotografi. Yrkeskortet är avgiftsfritt, medan de övriga korten är avgiftsbelagda. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) beviljar aktörskort och certifikat (dvv.fi) avsedda för bruk inom social- och hälsovården.

DVV:s e-tjänster för organisationer (asiointi.vrk.fi) är avsedda bland annat för registrering, beställning och produktion av aktörskort och -certifikat samt tillfälliga kort och tillfälliga certifikat inom social- och hälsovården och för hantering av dem under hela deras livscykel.

Mer information om certifikatkort och andra certifikat inom social- och hälsovården (thl.fi, på finska)

Sidan har uppdaterats 01.09.2022