Det elektroniska receptet inom hälso- och sjukvården

Det elektroniska receptet inom hälso- och sjukvården

Det elektroniska receptet underlättar hälsovårdspersonalens arbete. Då patientens receptuppgifter finns tillgängliga som grund för vården påskyndas hälsovårdspersonalens arbete och hanteringen av den totala medicineringen blir lättare.

Alla recept ska göras upp i elektronisk form. Endast vid störningar eller i undantagssituationer får recept göras upp på papper. Apoteket sparar pappersrecept i Receptcentret i samband med expedieringen. 

Den som föreskriver läkemedel verifierar sig i den elektroniska recepttjänsten med ett certifikatkort för yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården. Med hjälp av certifikatkortet säkerställs föreskrivarens identitet samt hans eller hennes rätt att föreskriva läkemedel. Patientdatasystemet granskar samtidigt eventuella begränsningar i föreskrivarens rättigheter i Valviras uppgifter.

Elektroniska recept skrivs i patientdatasystemet, och de undertecknas elektroniskt med ett certifikatkort för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Patientdatasystemet skickar receptet till Receptcentret. I stället för recept får patienten en patientanvisning, som innehåller samma uppgifter som receptet.

Sidan har uppdaterats 10.4.2019

Undersidor för delen Det elektroniska receptet inom hälso- och sjukvården