Informationssäkerhetsplan

Informationssäkerhetsplan

Skyldigheten att utarbeta en informationssäkerhetsplan gäller samtliga tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster, apotek, producenter av Kanta-förmedlingstjänster och FPA.

Med hjälp av egenkontroll ser tjänstetillhandahållarna inom social- och hälsovården samt apoteken till att de har adekvata informationssäkerhetsrutiner för skydd av känsliga klientuppgifter.

I egenkontrollen ingår också att man på ett ändamålsenligt sätt sköter dataskyddet i informationssystemens driftsmiljö.

Tjänstetillhandahållare eller apotek ska ha en uppdaterad och dokumenterad informationssäkerhetsplan för att kunna börja använda Kanta-tjänsten. Informationssäkerhetsplanen ska utarbetas i god tid innan man ansluter sig som användare av Kanta-tjänsterna. Informationssäkerhetsplan är inte en bilaga till anslutningsansökan och ska inte returneras till FPA. 

Mer information

Sidan har uppdaterats 15.5.2024