Allmänt om Kelain

Allmänt om Kelain

Kelain är i första hand avsett för uppgörande av elektroniska recept på basis av yrkesrättigheter (läkare, tandläkare).

Dessutom kan en självständig yrkesutövare använda Kelain till 31.12.2018, då det inte finns tillgång till ett patientdatasystem eller någon annan motsvarande tjänst för att göra upp recept. Användningen av Kelain som självständig yrkesutövare upphörde 31.12.2018.

Vi informerar om hur Kelain avancerar under Aktuellt. Håll dig uppdaterad och beställ våra meddelanden som RSS-flöde. 

Vad kan man göra med Kelain?

Med Kelain kan en läkare eller tandläkare

  • kvittera information om
  • söka
  • skriva
  • rätta
  • makulera
  • förnya

recept.

Begäran om förnyelse kan inte tas emot till Kelain. 

Kelain fungerar 24/7 på adressen www.kelain.fi.

Sidan har uppdaterats 03.01.2020