Allmänt om Kelain

Allmänt om Kelain

Kelain är en tjänst som möjliggör uppgörande av elektroniska recept. Det är ett bra alternativ när läkaren eller tandläkaren inte är anställd inom hälso- och sjukvården och inte heller fungerar som tjänstetillhandahållare.

Vem kan använda Kelain?

Kelain är i första hand avsett för uppgörande av elektroniska recept på basis av yrkesrättigheter (läkare, tandläkare).

Med privat bruk avses situationer där receptet inte utfärdas av en aktör eller en tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården. Till exempel en pensionerad läkare eller tandläkare kan ta Kelain i sitt privata bruk. Som privat bruk betraktas även en situation där en läkare eller tandläkare under sin fritid utfärdar ett recept t.ex. till en familjemedlem.

Av patientsäkerhetsskäl är tjänsten avsedd för läkare och tandläkare som är fast bosatta i Finland och som har av Valvira beviljad rätt att vara verksamma som yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Vad kan man göra med Kelain?

Med Kelain kan en läkare eller tandläkare 

  • söka
  • skriva
  • rätta
  • makulera
  • förnya recept.

Begäran om förnyelse kan inte tas emot till Kelain.

Kelain fungerar 24/7 på adressen www.kelain.fi.

Avgiftsfritt bruk

Ingen avgift tas ut för användningen av Kelain. Kelain får endast användas för sporadiskt utfärdande av läkemedelsrecept som sker utan förtjänstsyfte.

Även andra motsvarande informationssystemtjänster har utvecklats för privata tjänsteproducenter, och de är tillgängliga för alla som tillhandahåller tjänster inom social- och hälsovården.

Lisätietoja

Sidan har uppdaterats 31.1.2024