Kontaktförbud som gäller fynd i forskningsmaterial

Kontaktförbud som gäller fynd i forskningsmaterial

En person kan förbjuda hälso- och sjukvården att ta kontakt om det vid sekundär användning av uppgifter görs ett betydande fynd.

Uppgifter som uppkommit inom social- och hälsovården används sekundärt med tillstånd av tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata, Findata, till exempel för vetenskaplig forskning. Uppgifterna används på ett sådant sätt att en person inte kan identifieras direkt.

Av sådant material kan framgå betydande information som kan påverka en persons hälsa eller den vård som hen får.

Hur går man till väga i ett sådant fall?

  • Forskaren anmäler fyndet till Findata.
  • Findata tar reda på vem som berörs.
  • Findata förmedlar uppgifterna vidare till Institutet för hälsa och välfärd, där fyndets betydelse för personens hälsa och vård bedöms.
  • Om informationen bedöms vara betydande lämnas den till det välfärdsområde som ansvarar för vården av personen i fråga. 

När välfärdsområdet får informationen, ska den som ansvarar för uppgiften kontrollera i patientdatasystemet om den person som ärendet gäller har meddelat kontaktförbud. Om personen har meddelat kontaktförbud får man inte kontakta hen och berätta om fyndet och de undersöknings- och vårdåtgärder som fyndet förutsätter.

Meddelande av kontaktförbud

Förbudet kan utfärdas i MittKanta våren 2024 och inom välfärdsområdets hälso- och sjukvård när förbudsfunktionen har tagits i bruk. Varje välfärdsområde bestämmer själv sin egen handlingsmodell för mottagande och registrering av kontaktförbud.

Om kunden vill meddela kontaktförbud måste yrkespersonen kontrollera hur förbudet ska registreras i det egna välfärdsområdet.

Kontaktförbudet gäller tills vidare. Förbudet kan återkallas under ett besök hos den offentliga hälso- och sjukvården eller i MittKanta.

Ett kontaktförbud hindrar inte att en persons uppgifter används i vetenskaplig forskning. Den som vill påverka användningen av sina uppgifter i sekundärt syfte, såsom i vetenskaplig forskning, kan läsa mer på webbplatsen för Dataombudsmannens byrå

Läs mer