Patientuppgifter inom socialvården

Patientuppgifter inom socialvården

Det kan uppstå patientuppgifter även inom socialservicen. I fortsättningen är det möjligt att lagra dem i Patientdatalagret i Kanta.

Patientuppgifter inom socialvården sparas i framtiden i Kanta
I och med lagändringen kan socialvårdens patientuppgifter sparas i Patientdatalagret från och med den 1 januari 2024. Vi uppdaterar som bäst innehållet på denna sida.

Patientuppgifter som dokumenteras i samband med ordnandet och genomförandet av socialservicen kan sparas i Patientdatalagret i Kanta från och med den 1 januari 2024. Enligt kunduppgiftslagen ska socialvårdens patientuppgifter sparas i patientregistret senast den 1 oktober 2026.

Patientuppgifter kan uppstå i alla serviceuppgifter inom socialvården. Socialservice där det vanligtvis uppkommer även patientuppgifter är

  • fostrings- och familjerådgivning
  • hemvård
  • institutionsservice
  • serviceboende med heldygnsomsorg.

Närmare anvisningar bereds

SHM, THL och FPA bereder anvisningar om patientuppgifter som uppkommer i samband med socialservice.

Anvisningarna klargör vilka uppgifter från socialservicen som är patientuppgifter, som ska föras in i patientdatasystemet och lagras i Kanta-tjänsternas Patientdatalagret. Samtidigt klargörs vilka uppgifter från socialservicen som är klientuppgifter inom socialvården, som ska föras in i klientdatasystemet och lagras i Socialvårdens klientdatalager. På så sätt stöds också systemkraven och beslutsfattandet vid anskaffningar av system.

Syftet är att göra patientuppgifterna från socialservicen mer och bättre användbara för socialvårdens personal genom att uppgifterna lagras i Kanta-tjänsterna.

Information om anvisningarna ges i juni vid en kommentarsession.

Patientdatalagret ska vara i bruk

Lagring av patientuppgifter inom socialvården i Kanta förutsätter att tjänstetillhandahållaren har tagit i bruk Patientdatalagret. Läs mer: Patientdatalagret.

Sidan har uppdaterats 30.5.2024