Recept utomlands

Recept utomlands

Patienter som reser utomlands ska ha med sig redogörelser över sina gällande recept. Utomlands kan läkemedel expedieras mot elektroniska recept i Estland, Kroatien, Portugal, Polen och Spanien.

Läkemedelsförskrivaren kan också skriva ut ett recept på engelska om läkemedel behöver skaffas under en vistelse i något annat land än Estland, Kroatien, Portugal, Polen eller Spanien.

Kopior av recept för utlandsresor

För en utlandsresa kan patienten be att läkemedelsförskrivaren eller apoteket ger en undertecknad sammanställning på engelska, ”Kopia av elektroniska recept”, av de receptuppgifter som finns i Receptcentret. Då kan patienten vid behov bevisa t.ex. i tullen att han eller hon har rätt att föra med sig läkemedel för personligt bruk. Kopior kan ges endast av expedierade recept.

Elektroniskt recept utomlands

Med ett elektroniskt recept kan man köpa läkemedel också på apotek i de europeiska länder som har beredskap att expediera elektroniska recept som har skrivits ut i ett annat land. Än så länge kan läkemedel köpas i Estland, Kroatien, Portugal, Polen och Spanien.

Som läkemedel räknas inte bl.a. bassalvor, livsmedel för speciella medicinska ändamål, vårdartiklar, kosttillskott och förbandsmaterial.

Följande preparat kan inte köpas utomlands med ett elektroniskt recept:

  • narkotika
  • HCI-läkemedel som förutsätter ursprungligt recept (HCI-klass PA eller ZA)
  • läkemedel som tillverkas på apotek
  • kombinationsförpackningar, dvs. förpackningar som innehåller flera olika preparat
  • patientspecifika specialtillståndspreparat
  • preparat som har ordinerats för en viss tid (t.ex. den totala läkemedelsmängden har angetts verbalt, t.ex. ”läkemedel för ett år”)
  • preparat som kan expedieras på nytt efter en viss tid (t.ex. med en månads mellanrum. På receptet står i så fall iter semel, iter bis eller iter ter)
  • preparat till vilka hänför sig ett läkararvode och som tillsvidare inte har expedierats i Finland en enda gång.

Att beakta vid förskrivning av läkemedel

Den vanligaste orsaken till att ett läkemedel inte kan köpas utomlands är att läkemedlet har förskrivits för en viss tid. Vid förskrivning av läkemedel ber vi dig kontrollera att mängden av läkemedlet anges som total mängd eller antal förpackningar.

Läkemedelsexpedieringar som gjorts utomlands syns i uppgifterna om receptet på samma sätt som expedieringar som gjorts i Finland. Om apoteket i ett annat europeiskt land har expedierat en enhet som avviker från den förpackningsstorlek som anges på receptet (t.ex. milliliter i stället för ampuller) nollställs den läkemedelsmängd som finns kvar på receptet, och läkemedlet kan inte längre expedieras. Vid behov måste receptet förnyas.

Pappersrecept för inköp av läkemedel utomlands

Läkemedelsförskrivaren kan skriva ut ett recept som kallas ”Recept för inköp utomlands” för personer som behöver köpa läkemedel under en vistelse utomlands i något annat land än Estland, Kroatien, Portugal, Polen eller Spanien. I stället för en patientanvisning skriver läkemedelsförskrivaren ut ett recept på engelska. Det receptet kan inte användas för inköp av läkemedel i Finland.

Läkemedelsexpedieringar som gjorts utomlands lagras inte i uppgifterna om recept i Receptcentret.

Recept för inköp utomlands kan inte göras upp över följande läkemedel

  • HCI-läkemedel som innehåller narkotika eller som kräver originalreceptet
  • Läkemedel som framställs på apoteken

EU-länderna ska erkänna recept som skrivits ut i andra medlemsstater. Ett apotek får vägra att expediera ett recept som skrivits ut i en annan medlemsstat om man misstänker att receptet inte är äkta eller korrekt. Apoteken expedierar läkemedel i enlighet med det egna landets lagstiftning.

Min hälsa @ EU-logo. Infrastruktur för digitala e-hälsotjänster. En EU-tjänst.

Sidan har uppdaterats 24.10.2023