Sisältöjulkaisija

null Saavatko vanhemmat nähdä nyt kaikki tietoni Omakannassa?

Saavatko vanhemmat nähdä nyt kaikki tietoni Omakannassa?

Blogi - Kansalaiset Kirjoitettu 10.11.2020 Kaikki blogit

Huoltajat voivat jatkossa nähdä Omakannasta alle 18-vuotiaiden huollettaviensa terveystiedot. Voinko alaikäisenä itse päättää tietojeni näkymisestä?

Lääkärissä käyminen tai terkkarille jutteleminen on aina luottamuksellinen asia. Ainoastaan sinä itse, sinua hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset ja tietyissä tapauksissa huoltajasi voivat nähdä sinusta kirjatut tiedot Omakannassa. 

Omakanta on Kelan palvelu, jossa voit itse tarkastella omia terveystietojasi. Palveluun kirjataan hoitohistoriatietoja, kuten lääkäri-, hammaslääkäri- ja terveydenhoitajakäyntien tietoja, ja siellä näkyvät myös laboratoriotulokset ja sähköiset reseptit.  

Mikä nyt muuttui? 

Aiemmin huoltajat ovat nähneet Omakannassa vain alle 10-vuotiaiden huollettaviensa tiedot. 

Lokakuusta 2020 alkaen huoltajat voivat nähdä alle 18-vuotiaiden huollettaviensa Omakantaan kirjatut terveydenhoitoon liittyvät tiedot. Omassa terveydenhuollossa tietojen näkyminen on mahdollista sitten, kun siellä on tehty tarvittavat muutokset potilastietojärjestelmään. Muutos tapahtuu siis vähitellen Suomessa.   

Näkyvätkö tulevien käyntieni terveystiedot nyt automaattisesti huoltajilleni? 

Eivät näy. Terveydenhuollon ammattilaisen kanssa selvitetään jokaisella käyntikerralla erikseen, näkyvätkö kyseiseen käyntikertaan tai hoitojaksoon liittyvät tiedot huoltajalle.  

Voinko halutessani kieltää tietojeni näkymisen huoltajille? 

Asia käydään läpi jokaisen vastaanottokäynnin yhteydessä. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi, oletko riittävän kyvykäs hoitamaan itse kulloinkin kyseessä olevaa terveydenhoitoonsa liittyvää asiaa. Arvioon vaikuttavat muun muassa nuoren henkilön ikä, kypsyystaso ja hoidettava asia. 

Voit kieltää lääkärikäyntien lisäksi kouluterveydenhoitajan vastaanoton tai muun terveydenhoitoon liittyvän käynnin näkymisen. 

Omakannan kautta ei voi itse laittaa kieltoa, eli estää tietojen näkymistä vanhemmille. Sitä voi kuitenkin pyytää myös jälkikäteen terveydenhuollossa.  

Näkeekö huoltajani Omakannasta, että lääkärissä on kuitenkin käyty? 

Huoltajille ei näy minkäänlaista tietoa, jos näin on vastaanottokäynnillä päätetty. 

Voinko kieltää tai sallia kerralla kaikkien omien tietojeni näkymisen huoltajille? 

Tämä ei ole mahdollista. Omien tietojen salaamista voi pyytää käynti- tai hoitojaksokohtaisesti. Tietojen näkyminen voidaan kieltää, jos terveydenhuollon ammattilainen arvioi alle 18-vuotiaan päätöskykyiseksi kyseisessä terveyteen liittyvässä asiassa. 

Näkyvätkö pari vuotta sitten tapahtuneiden käyntieni tiedot Omakannassa? 

Huoltajat eivät näe ennen lokakuuta 2020 kirjattuja 10−17-vuotiaiden tietoja. Ne eivät tule jälkikäteenkään näkyviin huoltajille. 

Näet kuitenkin itse kaikki omat tietosi – myös ne, jotka on kirjattu ennen lokakuuta 2020. 

Katso video, jossa Iida kertoo, miten nuoret voivat käyttää Omakantaa. (youtube.com)

Lisätiedot: