Sisältöjulkaisija

null Silmäterveyden tiedot kätevästi Kannasta

Silmäterveyden tiedot kätevästi Kannasta

Blogi Kirjoitettu 16.12.2019 Kaikki blogit

Kanta-palvelujen kautta optikot ja silmälääkärit voivat hyödyntää asiakkaan silmäterveyden tietoja hoidon tukena. Kansalainen näkee myös itse helposti tietonsa Omakannasta.

Kanta-palveluista löytyy nykyään yhä kattavammin silmäterveyden tietoja, kun alan suuret toimijat Silmäasema ja Specsavers ovat liittyneet osaksi Kantaa. Silmälääkärien tallentamien silmäterveystietojen lisäksi Kanta-palveluihin tallennetaan myös näöntutkimustiedot optikkokäynneiltä. Yhteistyö optikkojen ja silmälääkärien välillä helpottuu, ja potilaan silmäterveyttä voidaan hoitaa kokonaisvaltaisesti kansallisella tasolla.

Silmäasema otti Kanta-palvelut käyttöön jo keväällä 2018. Optikko tai silmälääkäri tallentaa käynnistä tiedot Potilastiedon arkistoon, josta tiedot ovat sitten sähköisesti saatavilla asiakkaan seuraavalla käynnillä. 

”Kanta-palvelujen kautta asiakkaan ajantasaiset tiedot ovat heti käytössä, mikä on olennaista potilasturvallisuuden kannalta. Kantaan tallennetaan potilaan taustatiedot ja näöntutkimustiedot sekä silmälääkärin tekemät diagnoosit ja lausunnot. Lisäksi palvelusta löytyvät sähköiset reseptit ja silmälasitiedot. Asiakas pääsee itse katsomaan silmäterveyden tietojaan Omakannan kautta”, kertoo Silmäaseman johtava optikko Hemmo Salo.

Optikkoliikkeet ovat osa terveydenhuollon verkostoa

Specsaversin kaikki optikkoliikkeet liittyivät Kanta-palveluihin vuoden 2019 kesän ja syksyn aikana. Liittymistä valmisteltiin pitkään, ja Kantaan liittyminen on vaikuttanut myös esimerkiksi näöntutkimusten kirjauskäytäntöihin. Yhtenevä hoitopolku ja terveystietojen löytyminen yhdestä paikasta ovat kaikkien osapuolten etu.

”Optikkojen näöntutkimustoiminta on osa terveydenhuoltoa, vaikka sitä ei aina välttämättä automaattisesti mielletä niin. Kanta-palvelujen kautta optikkoliikkeet tulevat vahvemmin osaksi verkostoa silmäterveyden osalta. Mitä laajemmin palvelussa on mukana terveydenhuollon alan toimijoita, sitä paremmin järjestelmä toimii ja sitä pystytään hyödyntämään erilaisissa hoitoketjuissa. Potilaan hoito paranee ja työ tehostuu, kun ammattilaiset pääsevät hyötymään aiemmin tehdystä työstä ja tutkimuksista”, sanoo Specsaversin maajohtaja Erkki Tala.

Näöntutkimuksista palveluun viedään muun muassa taittovirhetiedot ja silmänpainetiedot, mutta nykyään näöntutkimukseen kuuluu yhä useammin myös kuvantaminen, kuten silmäpohjankuvaus tai OCT-kuvaus. Tulevaisuudessa Kanta-palveluihin voidaan mahdollisesti tallentaa enemmän juuri kuvantamisen tietoja ja lisäksi nykyistä tarkemmin optometrian tietoja. Mahdollisimman laajat tiedot ovat olennaisia esimerkiksi silloin, jos hoitopaikka vaihtuu.

Tietoja hyödynnetään vain hoitotilanteessa

Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja saa käsitellä vain potilaan suostumuksella, ja tietoja voivat katsoa ainoastaan potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt. Kanta-palvelujen tietojen katselu vaatii myös aina varmennetun ammattikortin, joten lokitiedot jäävät näkyviin jokaisesta järjestelmään kirjautuneesta käyttäjästä. 

Silmälääkäreille Kanta-palvelujen käyttö oli tutumpaa jo ennestään, ja optikot koulutettiin järjestelmän käyttöön ennen Kantaan liittymistä. Potilastiedon arkiston käyttö ja muut Kanta-palveluihin liittyvät asiat myös kuuluvat uuden työntekijän perehdytysohjelmaan. 

”Kehotan usein optikoitamme myös käymään itse Omakannassa katsomassa omia tietojaan, jotta he osaavat tarvittaessa neuvoa asiakasta sen käytössä. Pyrimme lisäämään asiakkaiden tietoisuutta palvelun käyttömahdollisuuksista, sillä moni ei ole vielä löytänyt sitä”, Salo toteaa.

Lue lisää