Sisältöjulkaisija

800-sarjan testihenkilötunnukset pitää poistaa käytöstä helmikuun 2022 loppuun mennessä

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 13.01.2022 Kaikki tiedotteet

Tämä tiedote koskee vain niitä organisaatioita, joilla on edelleen käytössä 800-sarjan testihenkilötunnuksia tuotantokäytössä olevassa potilastietojärjestelmässä.

Kelassa noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679). Tietosuoja-asetuksen soveltamisesta lähtien Kela on linjannut, että Kanta-palvelujen tuotantoympäristössä tulee käyttää vain 900-sarjan testihenkilötunnuksia, jotka on laadittu testauskäyttöön.

Kanta-palveluja käyttöönsä ottanut organisaatio on sitoutunut noudattamaan Kanta-palvelujen toimitusehtoja allekirjoittaessaan sitoumuksen asiakkuuteen. Toimitusehtojen mukaisesti Kanta-palveluja käyttöön ottanut organisaatio vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

Toimintaohjeet 800-sarjan testitunnusten poistamiseksi käytöstä

Jos organisaatiossa on käytetty 800-sarjan testihenkilötunnuksia, on olemassa riski, että tiedot ovat voineet tallentua oikealle henkilölle myös Kantaan. Tämän vuoksi organisaatiossanne on tarkistettava potilastietojärjestelmissänne käytössä olleet testihenkilötunnukset ja toimia alla olevien ohjeiden mukaan 800-sarjan testihenkilöiden asiakirjojen mitätöimiseksi Potilastiedon arkistosta ja testihenkilötunnusten poistamiseksi.

  • Kaikki 800-sarjan testihenkilöiden asiakirjat tulee mitätöidä potilastietojärjestelmässä koodilla 4 (mitätöinti siten, että vanhat versiot merkitään käytöstä poistetuiksi), jolloin ne siirtyvät potilasrekisteritunnukselle 11.
    • Mitätöinnin jälkeen asiakirjat eivät ole käytettävissä Potilastiedon arkistossa. Mitätöidyt asiakirjat ovat vain rekisterinpitäjän haettavissa Arkistonhoitajan käyttöliittymällä.
  • Mitätöinnin onnistuminen pitää tarkastaa sekä potilastietojärjestelmällä ja Arkistonhoitajan käyttöliittymällä.
  • 800-sarjan testihenkilötunnukset pitää poistaa potilastietojärjestelmästä.

Yllä olevat toimenpiteet pitää tehdä helmikuun 2022 loppuun mennessä.

Kiitos yhteistyöstä!

Lisätietoja