Sisältöjulkaisija

Hoitotahto kannattaa tallentaa OmaKantaan

Blogi - Kansalaiset Kirjoitettu 19.10.2022 Kaikki blogit

Jokaisella on hyvä olla hoitotahto tehtynä. Hoitotahdolla voi määrittää omaa hoitoaan koskevia asioita sekä ilmaista toiveita siitä, mikä itselle on elämässä tärkeää.

Kukaan ei ole parempi asiantuntija omaa elämäänsä koskevista asioista kuin ihminen itse. Siksi hoitotahto olisi hyvä tehdä ja vielä hyvissä ajoin. 

- Ennakointi on tärkeää, sillä meistä kukaan ei tiedä huomisesta. Jokaisella on hyvä olla hoitotahto tehtynä, ennen kuin on liian myöhäistä. Hoitotahtoon voi kirjata elämänarvonsa ja loppuvaiheen toiveet, toteaa neuvontakoordinaattori Mailis Heiskanen Muistiliitosta. 

Muistiliitto on tehnyt pitkään työtä hoitotahdon puolesta. Usein hoitotahto liitetään ikäihmisiin ja muistisairauksiin, mutta yhtä hyvin nuorempi voi vaikkapa joutua liikenneonnettomuuteen ja menettää kykynsä päättää hoidostaan. Etenevän muistisairauden alkuvaiheessakin voi tehdä hoitotahdon, kun vielä kykenee ymmärtämään, mitä haluaa loppuelämältään. 

Kädet pitää kännykkää, jonka ruudussa Omakannan hoitotahto-sivu
 

Hoitotahto velvoittaa terveydenhuoltoa 

Hoitotahdon ilmaisu velvoittaa terveydenhuollon henkilöstöä toimimaan sen mukaisesti. Kannattaa myös valtuuttaa joku läheisistään tekemään hoitoaan koskevia ratkaisuja, jos itse ei enää niihin pysty. Läheinen voi niin määrättäessä myös nähdä potilasasiakirjat. 

Hoitotahdossa voi muun muassa kertoa, haluaako elämän loppuvaiheessa enemmän välttää kärsimystä kuin pitkittää elämää. Saako esimerkiksi elvyttää ja käytetäänkö elämän pitkittämiseen kaikki mahdolliset keinot? 

Heiskanen muistuttaa, että ajan saatossa lääketiede kehittyy ja uutta hoitoa tai uusia lääkkeitä voi olla saatavilla.  

Hoitotahtoa on hyvä myös päivittää. Tilanne, tahto ja elämänarvot voivat muuttua.

- Toiveen kivunlievityksestä kirjaisin mahdollisimman tarkkaan. Hoitotahtoa on hyvä myös päivittää. Tilanne, tahto ja elämänarvot voivat muuttua. 

Omannäköistä elämää loppuun asti 

Hoitotahdossa voi esittää pitkäaikaishoivan toiveita – esimerkiksi, miten omia elämänarvoja ja vakaumusta toivoo huomioitavan, millaisia tekijöitä painottaa hoivan ja hoitopaikan laadussa tai miten haluaa varojaan käytettävän. 

- Joku ulkopuolinen voi ajatella, että on turhaa käydä jalkahoidossa tai kampaajalla. Mutta se turha voi olla hyvinkin tärkeää. Muistisairaalle tärkeitä asioita elämässä ovat tuttuus ja turvallisuus. Sekä mieluisat että epämieluisat asiat kannattaa kirjata. 

Hoivakodissa toiveet ovat suosituksia, joita pitäisi noudattaa niin hyvin kuin mahdollista. Kaikkea ei kuitenkaan välttämättä pystytä toteuttamaan. 

Tallenna tahtosi OmaKantaan 

Heiskanen myöntää, ettei loppuelämään liittyviä asioita ole helppo miettiä. 

- Silloin joutuu pysähtymään oman elämänsä äärelle ja syventymään siihen. Hoitotahto tehdään valitettavan usein vasta loppuelämän kynnyksellä. 

Hoitotahdon voi kirjata OmaKantaan Hoitotahto-sivulla. Lisäksi on hyvä kertoa asiasta läheisille ja hoitohenkilökunnalle. Hoitotahdon voi halutessaan myös tulostaa. 

Lisätietoja