Sisältöjulkaisija

null Mitä Kanta-palveluja on tulossa?

Mitä Kanta-palveluja on tulossa?

Blogi - Kansalaiset Kirjoitettu 22.05.2018 Kaikki blogit

Kanta-palveluja kehitetään jatkuvasti, ja tulevaisuudessa käyttöön on tulossa uusia palveluja sekä laajennuksia jo olemassa oleviin palveluihin.

Klikkaa kuva isommaksi.

Potilastiedon arkiston uudet palvelut

Yksi Potilastiedon arkiston tulevista palveluista on Kuva-aineistojen arkisto. Palveluun arkistoidaan kuvantamistutkimusten DICOM-muodossa olevat kuva-aineistot, kuten röntgen- ja magneettikuvat. Kuvantamisen kuvat ovat saatavilla nykyisin sairaanhoitopiirinlaajuisesti, mutta Kanta-arkistointi mahdollistaa kuvien saatavuuden valtakunnallisesti. Kuvien loppusijoituspaikka tulee myös olemaan Kannan Kuva-aineistojen arkistossa. Palvelu on parhaillaan pilottitestauksessa.

Asiakastestausvaiheessa oleva Ensihoitokertomus tuo Kanta-palveluihin mukaan uudenlaisen käyttäjäryhmän. Tarkoitus on, että kentällä tehtävä ensihoitokertomus tallennetaan Kanta-palveluihin osaksi potilaskertomusta. Ensihoitokertomus voidaan tehdä esimerkiksi ambulanssissa.

Potilastiedon arkistoon saadaan hiljalleen mukaan myös suun terveydenhuollon tiedot. Mukana ovat jo suun terveydenhuollon suurimmat toimijat, ja pienemmät hammashoitoasemat ottavat vähitellen palvelua käyttöön.

Omakannan Omatietovaranto

Omatietovaranto on Omakantaan tuleva palvelu, johon kansalainen voi itse tallentaa omia hyvinvointitietojaan tarkoitusta varten kehitettyjen hyvinvointisovellusten ja mittalaitteiden avulla. Palvelua pilotoidaan ODA-projektin Omaolo-palvelun ja Virtuaalisairaalan kanssa. Kansalainen voi esimerkiksi täyttää Omaolo-palvelussa kyselyjä, joiden avulla voi arvioida omaa terveydentilaa ja sitä, kannattaisiko varata aika lääkärille. Virtuaalisairaalan kautta puolestaan voi esimerkiksi mitata ja seurata verenpainetietoja ja liittää niitä Omakannan Omatietovarantoon. Tulevaisuudessa on suunnitelmia, että myös terveydenhuolto pystyisi katsomaan tietoja ja näin hoitopolku laajentuisi sähköisesti.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Kanta-järjestelmään on tulossa myös sosiaalihuollon asiakastiedot. Arkistoa lähdetään alussa rakentamaan niin, että organisaatiot tallentavat Kantaan tietoja, mutta niitä ei vielä luovuteta organisaatiolta toiselle. Ensimmäinen pilotti aloittaa kevään aikana, ja tietoja tulee arkistoon vaiheittain. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon on tulossa muun muassa iäkkäiden palvelut, lapsiperheiden palvelut, päihdehuolto, työikäisten palvelut ja vammaispalvelut.

Rajat ylittävä resepti

Suomessa sähköinen resepti on jo valtavirtaa, ja seuraavaksi testataan rajat ylittävää reseptiä syksyllä alkavassa pilotissa Viron kanssa. Suomalaista sähköistä reseptiä pystyy sen jälkeen toimittamaan Viroon, ja kuka tahansa voi hankkia suomalaisella reseptillä reseptilääkkeitä halutessaan sieltä. Rajat ylittävää reseptiä on aiemmin pilotoitu myös Ruotsin kanssa, ja sähköisen reseptin on tarkoitus laajentua Ruotsiin vuoden 2019 aikana.

Sote-uudistuksen tuomat muutokset

Kanta-palvelut ovat jo nykyisellään merkittävä perusosa sosiaali- ja terveyspalveluja Suomessa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä tietojen pitää kulkea tarvittaessa hoito-organisaatiolta toiselle, ja Kanta-palvelut mahdollistavat sen koko Suomen laajuisesti. Sote-uudistus tuo kuitenkin myös uutta Kanta-palveluihin: merkittävin muutos liittyy kansalaisen vapauteen valita itse oma sosiaali- ja terveyskeskuksensa. Omakantaan ollaan parhaillaan rakentamassa valintakomponentteja, eli sote-keskuksen valinnan voi tulevaisuudessa tehdä Omakannan kautta. Valintaa pilotoidaan osassa maata jo syksyllä 2018.

Kanta-palvelujen jo tällä hetkellä käytössä oleviin palveluihin voit tutustua tästä artikkelista.