Asiakastietojen luovuttaminen sosiaalihuollon rekisterinpitäjien välillä

Asiakastietojen luovuttaminen sosiaalihuollon rekisterinpitäjien välillä

Uusi asiakastietolaki mahdollistaa asiakastietojen luovutuksen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta. Tietoja voidaan luovuttaa sosiaalihuollon rekisterinpitäjältä toiselle.

Asiakastietojen luovuttaminen rekisterinpitäjältä toiselle edellyttää asiakkaan informointia Kanta-palveluista. Lisäksi asiakkaalla on oltava voimassa oleva asiakkuus rekisterinpitäjällä.  

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta häntä koskevia asiakastietoja toiselle rekisterinpitäjälle Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta. Asiakas voi asettaa kiellon Omakanta-palvelussa tai asioidessaan sosiaalihuollossa. Kieltoasiakirjat tallennetaan tahdonilmaisupalveluun.

Toiminnallinen muutos ja keskeiset tulokset

Nykytilanteessa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tiedot ovat rekisterinpitäjän omassa käytössä. Tavoitetilassa asiakastiedon arkisto tukee asiakastietojen luovuttamista sosiaalihuollon rekisterinpitäjien välillä.

Nykytilanteessa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tiedot ovat rekisterinpitäjän omassa käytössä. Tavoitetilassa asiakastiedon arkisto tukee asiakastietojen luovuttamista sosiaalihuollon rekisterinpitäjien välillä.

Hyödyt

Muutos mahdollistaa asiakastiedon saatavuuden siellä, missä asiakastieto on tarpeen asiakkaan palvelun suunnittelemiseksi tai järjestämiseksi. 

Muutoksen myötä asiakastiedot ovat saatavilla ja hyödynnettävissä laajasti, jolloin asiakkaan palveluprosessi sujuvoituu ja ammattilaisten työprosessit tehostuvat. Muutoksella täytetään lainsäädännön vaatimukset.

Mitä muutos vaatii asiakkaan näkökulmasta

Asiakasorganisaatioissa pitää valmistautua toiminnalliseen muutokseen ja organisaation käytössä pitää olla asiakastietojärjestelmä, johon on toteutettu luovutushakuihin vaadittava toiminnallisuus.

Asiakastietojärjestelmissä on toteutettuna 

  • Kanta-informoinnin hallinta (informoinnin tarkistus ja tallennus)
  • sosiaalihuollon kieltojen käsittelyyn vaadittavat toiminnallisuudet (kieltojen hallinta) 
  • luovutushaku ja luovutuksella saatujen asiakastietojen hallinta.

Sosiaalihuollon organisaatiot voivat ottaa käyttöön luovutushakutoiminnallisuuden 6/2022 jälkeen, toiminnallisuuksien tulee olla organisaatioissa käytössä liittymisvelvoitteen takarajaan mennessä.

Last updated 20.04.2021