Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Kanta palvelee myös sosiaalihuoltoa. Kannasta sosiaalihuollon asiakastiedot ovat ammattilaisen käytettävissä helposti ja tietoturvallisesti.

Kanta-palvelut ovat pian osa jokaisen sosiaalihuollon ammattilaisen työtä.

Kantaan tallennetut sosiaalihuollon asiakastiedot ovat

  • helposti ammattilaisen käytettävissä
  • asiakkaan nähtävillä OmaKannassa
  • arkistoitu tietoturvallisesti.
Sosiaalialan ammattilainen, opi uudet toimintatavat verkkokoulussa
Sosiaalihuolto liittyy Kantaan asiakastietolain myötä. Verkkokoulussamme opit
  • hyödyntämään Kantaa työssäsi
  • ohjaamaan asiakasta OmaKannan käytössä.
Käy tutustumassa verkkokoulun eri osioihin omassa tahdissasi.
 

Asiakastietolaki velvoittaa sosiaalihuollon toimijat liittymään Kantaan

Asiakastietolaki laajentaa Kanta-palvelujen käyttöä sosiaalihuollossa. Julkiset ja yksityiset sosiaalihuollon palvelunantajat ottavat Kanta-palvelut käyttöön laissa määriteltyjen siirtymäaikojen puitteissa.

Sosiaalihuollon tiedot OmaKantaan

Asiakas näkee OmaKannasta sosiaalihuollon asiakastietoja, jotka hänestä on tallennettu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Tämä parantaa hänen mahdollisuuksiaan osallistua asioidensa hoitamiseen.

Tiedot alkavat näkyä vaiheittain sitä mukaa, kun sosiaalihuollon palvelunantajat ovat tehneet tarvittavat muutokset asiakastietojärjestelmiinsä.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toiminnallisuudet

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toiminnallisuuksia on tähän asti kehitetty vaiheittain.

Asiakastietolain liittymisvelvoitteen mukaiset toiminnallisuudet

Jotta sosiaalihuollon palvelunantajat täyttävät asiakastietolain vaatimukset, heillä täytyy olla käytössään liittymisvelvoitteen mukaiset toiminnallisuudet. 

Liittymisvelvoitteen mukainen tietojärjestelmä tukee

Sosiaalihuollon palvelunantajat voivat ottaa uudet ominaisuudet käyttöön, kun asiakastietojärjestelmiin on tehty tarvittavat muutokset. Julkisilla ja julkisen lukuun toimivilla yksityisillä pitää olla liittymisvelvoitteen mukaiset toiminnallisuudet käytössään viimeistään 1.9.2024.

Arkiston 2. vaiheen toiminnallisuudet parantavat tiedon käytettävyyttä

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen toiminnallisuuksia ovat

Tietoturva ja tietojen luovuttaminen

Sosiaalihuollon asiakastietoja saa katsella ja käyttää ainoastaan silloin, kun tietoja tarvitaan asiakkaan asian hoitamiseen. Kun tietoja katsellaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa, jää siitä aina jälki. Lokitietojen avulla voidaan valvoa, että tietoja käytetään lainmukaisesti.

Sosiaalihuollon tietojen luovuttaminen

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennetut tiedot ovat aina ne tallentaneen rekisterinpitäjän käytettävissä. Jos asiakastietoja haetaan toisen sosiaalihuollon rekisterinpitäjän rekisteristä, kyseessä on tietojen luovuttaminen, johon tarvitaan asiakkaalta luovutuslupa.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita tilanteissa, joissa sosiaalihuollon palvelunantajilla ja viranomaisilla on asiakastietolain mukaan tiedonsaantioikeus. 

Yhteiset toimintatavat ja kirjaaminen

Kanta-palveluja käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat noudattavat yhtenäisiä kansallisia toimintamalleja ja -tapoja. Näitä ovat mm. yhtenäiset kirjaamisen käytännöt, omavalvontasuunnitelman mukainen toiminta arjen työssä, tietojen käytön ja luovutuksen periaatteet ja Kanta-palvelujen toimivuuden varmistaminen muutostilanteissa.

Ottamassa käyttöön Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa?

Tutustu käyttöönoton materiaaleihin.

Lue lisää

Sivua päivitetty 28.12.2023