Kanta-arkkitehtuuri

Kanta-arkkitehtuuri

Kanta-arkkitehtuuri on kansallisten terveydenhuollon sähköisten palveluiden kokonaisuus ja sen hallintamalli.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri kuvaa alalle yhteiset toimintamallit, tietosisällöt ja tietojärjestelmäpalvelut. Niiden avulla varmistetaan asiakas- ja potilastietojen yhdenmukainen ja tietoturvallinen käsittely. 

Kokonaisarkkitehtuuria kehitetään yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri tukee ja ohjaa palvelujen tuottajia suunnittelemaan omia tiedonhallinnan toteutuksia. Keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuria ovat valtakunnalliset Kanta-palvelut. 

Kanta-palvelujen teknisiä määrityksiä

Kanta.fi-sivustolla esitetään Kanta-arkkitehtuurin viitekehys, joka sisältää pääasiassa teknisiä määrityksiä Kanta-palveluun liittyvien järjestelmien tietosisällöllisen yhteensopivuuden, avointen rajapintojen sekä tietoturvallisen tiedonsiirron takaamiseksi. Palvelukohtaiset määrittelyt, kuvaukset ja ohjeet löytyvät sivulta Määrittelyt.

Alla olevat, useaa Kanta-palvelua koskevat määrittelyt on koottu Yhteiset määrittelyt -sivulle.

  • Osapuolitunnukset Kanta-sanomaliikenteessä
  • Sähköisen allekirjoituksen määritys ja soveltamisopas
  • Kanta-sanomaliikenteen tietoturvan lisämäärittelyt
  • Kansallinen koodistopalvelu (Elisa CodeServer).
  • Sähköinen puolesta-asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa - Yleiskuvaus
  • Alaikäisen tietojen luovuttaminen huoltajille terveydenhuollossa - toiminnallinen määrittely
Last updated 5.5.2022