Resepti-palvelun määrittelyjen viimeisimmät päivitykset

Resepti-palvelun määrittelyjen viimeisimmät päivitykset

Tälle sivulle on koottu yhteenveto Resepti-palvelun määrittelyjen viimeisimmistä päivityksistä. Resepti-palvelun määrittelyt ovat saatavilla vain suomeksi.

Toukokuu 2023

16.5.2023 tarkennettu Apteekin käyttötapaukseen vaatimuksen 1.45 tarkennus, ettei toimitusta estetä, vaikka toimitettavan huumausaine tai PKV-valmisteen merkintää ei löydy myös sähköisestä lääkemääräyksestä.

4.5.2023 käyttöönotettujen toiminnallisuuksien dokumentaatio siirretty seuraavaksi tuotantoon menevien otsikon alta voimassa olevien alle. Sisältö kuvattu alla helmikuun päivityksessä.

Tarkennettu versiokäytännöt -dokumenttiin HL7-paketin 4.00 käyttöönoton takajaa 30.9.2023 asti.

Helmikuu 2023

27.2.2023 päivitetty seuraavaksi tuotantoon (4.5.2023) menevien muutosten dokumentit. Toiminnallisiin määrittelyihin lisätty: Apteekit alkavat tuottamaan määrätyn lääkkeen yksilöiviä tunnuksia lääkemääräysten tallennuksessa, reseptikeskus tarkistaa biologisten lääkkeiden voimassaoloajan (jos potilastietojärjestelmällä on jo v4.00 mukainen määrittelyversio käytössä), pkv/huumemuutokset liittyen korjaustilainteisiin sekä sallitaan hetujen uudet välimerkit. HL7-pakettin v4.1.1 sisältää apteekin määrätyn lääkkeen tunnistemuutokset, tarkennettu osaan Lääketietokannasta tuotavien tietojen pakollisuusehtoja sekä poistettu esimerkki 3 b author -rakenne sairaala-apteekkireseptien osalta.

Joulukuu 2022

21.12.2022 Päivitetty versiointikäytännöt -dokumenttiin HL7-paketin 4.00 käyttöönoton takaraja. Päivitetty CDA- ja MR-määrittelydokumentteihin patch-tason tarkennuksia ja lisätty xml-esimerkkeihin lääkemääräyksen uusimispyyntö. Päivitetty toiminnallisiin määrittelyihin patch-tason termistön tarkennuksia hyvinvointialueiden osalta sekä päivitetty apteekin vaatimusdokumentaatiota.

Syyskuu 2022

29.9.2022 Päivitetty versiointikäytännöt -dokumenttiin tarkennusta erillisselvityksen rakenteesta.

Kesäkuu 2022

29.6.2022 Lisätty liite asiakastietolain (1.11.2021) muutosten vaikutuksista reseptiin määrittelyjen yläsivulle kohtaan "Muut reseptin määrittelyä tukevat dokumentit"

28.6.2022 Päivitetty liitettä Reseptien haku Reseptikeskuksesta-Apteekkijärjestelmät v3.00. Päivitys koskee kiellettyjen reseptien palautuksia sairaala-apteekeille.

21.6.2022 Päivitetty versiointikäytännöt -dokumenttiin tarkennusta lääkemääräyksen korjauksen osalta.

Toukokuu 2022

1.5.2022 julkaistu toiminnallisten määrittelyiden määrittelypaketti versio 3.00 ja rajapintamäärittelyt versio 4.00. Muutokset koskevat potilas- ja apteekkitietojärjestelmien vaatimuksia, rakenteisen annostuksen liitettä, tietosisältöä, versiointikäytännöt dokumenttia sekä HL7 rajapintamäärittelyitä (sisältäen  FHIR-rajapintamäärittelyt).

Maaliskuu 2022

3.3.2022 Lisätty apteekki- ja potilastietojärjestelmän vaatimuksiin uusi vaatimus ettei lääkeryhmä-tietoa saa korjata. Päivitetty Reseptikeskukseen tallennettavien asiakirjojen määrittelyiden versiointikäytännöt dokumenttiin uusi käyttöönottoaikataulu Lääkityksen vaiheen 1 osalta.

Helmikuu 2022

7.2.2022 Julkaistu lopullinen HL7 määrittelypaketti V4.00, josta on poistettu release candidate -määre. 

Marraskuu 2021

19.11.2021 Lisätty versiointikäytännöt dokumenttiin otsikko HL7 versio 4.00 käyttöönotosta ilman rakenteista annostusta.

17.11.2021 Päivitetty v3.00 tietosisältöön sekä potilas- ja apteekkitietojärjestelmien vaatimuksiin version 2.95 aiheuttamat muutokset.

5.11.2021 Julkaistu määrittelypaketti v2.95, joka sisältää 1.11.2021 päivittyneen lain sähköisestä lääkemääräyksestä aiheuttamat muutokset. Sähköisen lääkemääräyslain päivitykset ovat osa asiakastietolakipaketin kokonaisuutta. Muutokset koskevat potilas- ja apteekkitietojärjestelmien käyttötapauksia ja vaatimuksia, tietosisältöä sekä liitteitä liittyen hakuihin.

Lokakuu 2021

6.10.2021 Tarkennettu HL7-rajapintamäärittelyiden versiota 4.00: potilasystävällisessä annoksessa annettavan unit:n pakollisuutta.

5.10.2021 Dokumenttiin S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje yhtenäistetty kellonajan antamisen ohjeistus, sekä tarkennettu lääkkeenantoreitin ja -tavan ohjeistusta tietosisällön mukaiseksi. Tietosisältödokumentista poistettu ulkomaan ostoa varten annettavan jäljennöksen tiedoista erillisselvitys.

Elokuu 2021

30.8.2021 Tarkennettu potilastietojärjestelmien vaatimuksia sairaala-apteekkireseptin osalta.

Kesäkuu 2021

22.6.2021 Toiminnallisen määrittelyn version 3.00 tietosisältöä tarkennettu vanhojen tietojen sekä sairaala-apteekista tehtyjen toimitusten osalta. Apteekkijärjestelmien vaatimuksia tarkennettu erillisselvitykseen liittyvän päivämäärän osalta. HL7-rajapintamäärittelyiden versiossa 4.00 korjattu tietojen nimiä Lääkemääräyksen sanomat CDAR2 -dokumentissa.

Toukokuu 2021

12.5.2021 Toiminnallisen määrittelyn versiossa 3.00 päivitetty apteekkijärjestelmien vaatimuksia sekä S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje. Muutokset koskevat erillisselvityksen vaatimuksia sekä annosajankohdan ja annosajan syöttämisen ehtoja. HL7-rajapintamäärittelyissä päivitetty versio 4.00 RC4. Isoimmat muutokset kohdistuvat annosajankohdan ja annosajan syöttämisen ehtoihin, sekä PA ja ZA -koodien lisäyksiin PKV- ja huumausainereseptien hakuun. Dokumenttien tracking-versioissa on näkyvissä sekä RC3 että RC4 muutokset.

Huhtikuu 2021

13.4.2021 HL7-rajapintamäärittelyihin päivitetty myös reseptikeskukseen tallennettavien asiakirjojen versiointikäytännöt. Vanha versio (1.2) on viety Vanhat määrittelyt sivuston alle.

Helmikuu 2021

1.2.2021 Toiminnallisiin määrittelyihin versioon 3.00 päivitetty potilastietojärjestelmien vaatimuksia sekä S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje määrittelyä.

Joulukuu 2020

21.12.2020 HL7-rajapintamäärittelyihin päivitetty versio 4.00 RC3, jossa lääkkeenantoreitti- ja tapa sekä käyttöohjeen lisätieto nostettu omaan rakenteeseen. Lisäksi muita pienempiä muutoksia. Version 4.00 aiemmat RC-versiot ovat viety Vanhat määrittelyt sivuston alle. Päivitetty myös reseptikeskukseen tallennettavien asiakirjojen versiointikäytännöt. Vanha versio on viety Vanhat määrittelyt sivuston alle.

Syyskuu 2020

29.9.2020 Lisätty yhteenvedon tulostuksen käsittelysäännöt alaikäisen puolesta asioinnissa.

Elokuu 2020

17.8.2020 Päivitetty MR-scheman TotalAmountin tietotyyppiä. Päivitetty versio 4.00 RC2, johon lisätty 3.63 tehdyt päivitykset (TotalAmount tietotyyppi).

Heinäkuu 2020

3.7.2020 HL7-rajapintamäärittelyistä julkaistu versio 4.00 RC2, johon lisätty 3.63 tehdyt päivitykset, sekä korjattu erityislupavarauksen ja erityislupavarauksen effectiveTimeä. Päivitetty esimerkkipakettia ja lisätty lääkemääräyksen korjauksen esimerkki.

1.7.2020 julkaistu määrittelypaketti v2.94.

1.7.2020 toiminnallisiin määrittelyihin versioon 3.00 päivitetty tietosisältöön uusimispyynnön pakollisuusehto koskien määrätyn lääkkeen yksilöivää tunnistetta.

Kesäkuu 2020

29.9.2020 Lisätty yhteenvedon tulostuksen käsittelysäännöt alaikäisen puolesta asioinnissa.

17.6.2020 Lisätty alaikäisen puolesta-asioinnin authorization rakenteen tunnistava templateId header-määrittelyihin ja esimerkkiin.

Toukokuu 2020

1.7.2020 toiminnallisten määrittelyjen versioon 3.00 päivitetty tietosisältöön uusimispyynnön pakollisuusehto koskien määrätyn lääkkeen yksilöivää tunnistetta.

Maaliskuu 2020

31.3.2020 HL7-rajapintamäärittelyjen versio 4.00 on julkaistu Release Candidate 1 (RC1) statuksella. Lopullinen versio julkaistaan, kun sisältöä tuottavia järjestelmiä on saatu testattua ja palaute testauksesta on saatu huomioitua määrittelyssä. Hyväksytty 26.3.2020 HL7 teknisessä komiteassa.

Lisätietoja

kanta@kanta.fi

Last updated 25.5.2023