Reseptin määrittelyjen yleiskuvaus

Reseptin määrittelyjen yleiskuvaus

Sivulla on kuvattu reseptin määrittelyjen yleiskuvaus. Taulukkoon on koottu voimassa olevat versiot.

Dokumentti on yleistajuinen yhteenveto sähköisen lääkemääräyksen vaatimusmäärittelystä sekä sähköisestä lääkemääräyksestä annettuun lakiin (L 61/2007) pohjautuvasta Kelan jatkomäärittelystä.

Taulukko: Reseptin määrittelyjen yleiskuvaus
Versio ja julkaisupäivä Status Dokumentti Vastuutaho
versio 3.00 julkaistu 1.5.2022 voimassa Yleiskuvaus 3.00 (pdf) Kela
versio 2.95 julkaistu 5.11.2021 voimassa Yleiskuvaus 2.95 (pdf) Kela

versio 2.94, julkaistu 7.4.2021

voimassa Yleiskuvaus v2.94 (pdf) Kela

versio 2.93, julkaistu 25.6.2019

voimassa Yleiskuvaus v2.93 (pdf) Kela

versio 2.9, julkaistu 9.6.2016

voimassa Yleiskuvaus v2.9 (pdf) Kela