Sosiaalihuollon asiakastietovarannon viimeisimmät määrittelyjulkaisut

Sosiaalihuollon asiakastietovarannon viimeisimmät määrittelyjulkaisut

Tälle sivulle on koottu yhteenveto Sosiaalihuollon asiakastietovarannon määrittelyjen viimeisimmistä julkaisuista. Sosiaalihuollon asiakastietovarannon määrittelyt ovat pääosin saatavilla vain suomeksi.

19.6.2024 on julkaistu seuraavat Sosiaalihuollon asiakastietovarannon määrittelyjen päivitykset

 • Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyötilat)
 •  Rajapintakäyttötapaukset
 •  Organisaatiotiedot HL7-sanomissa ja asiakirjoissa
 •  Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen FHIR-määrittelyt 

Määrittelyjulkaisu sisältää laajan tiedonsaantioikeuden määrityksiin täydennyksiä, jotka on päivitetty seuraaviin määrittelyihin: rajapintakäyttötapaukset ja Organisaatiotiedot HL7-sanomissa ja asiakirjoissa. Sekä rajapintakäyttötapaukset että Organisaatiotiedot HL7-sanomissa ja asiakirjoissa on julkaistu RC-versioina. Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen FHIR-määrittelyihin on tehty profiilien ja esimerkkisanomien versiopäivityksiä. Kanta-käsikirjaan on päivitetty asiakastietolain muutospaketin mukaiset siirtymäajat sekä Sosiaalihuollon asiakastietovarannon nimimuutos. 

27.3.2024 on julkaistu seuraavat Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyjen päivitykset

 • Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyötilat)
 • ATJ-vaatimukset
 • Tiedonhallinnan tukiprosessit
 •  Rajapintakäyttötapaukset
 •  Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston Medical Records -sanomat
 •  Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen FHIR-määrittelyt 

Määrittelyjulkaisu sisältää palvelunantajan ja viranomaisen laajan tiedonsaantioikeuden määritykset, jotka on lisätty seuraaviin määrittelyihin: ATJ-vaatimukset, tiedonhallinnan tukiprosessit, rajapintakäyttötapaukset ja MedicalRecords -sanomat. Rajapintakäyttötapaukset ja MR-dokumentti on julkaistu RC-versioina. Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen FHIR-määrittelyihin on tehty profiilien ja esimerkkisanomien versiopäivityksiä sekä täydennetty toteutusoppaan vastaussanomia koskevaa osiota. Kanta-käsikirjaan on tehty päivityksiä, esimerkiksi lukuihin 10 ja 14.  Lisäksi tässä julkaisuissa on määrittelyiden yhteyteen lisätty tieto niiden voimassaolosta. 

20.12.2023 on julkaistu seuraavat Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyjen päivitykset

 • Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyötilat)
 • ATJ-vaatimukset
 • Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen tekninen määrittely sekä Kanta-tasoiset FHIR-määrittelyt, Kanta sosiaalihuolto R4 implementointiopas
 • Metatietomalli ja -esimerkit

Määrittelyjulkaisu sisältää sosiaalihuollon luovutusilmoituksen tekniset määrittelyt, Kanta-tasoiset FHIR-määrittelyt (Yhteiset määrittelyt -sivulla) sekä päivitetyn toteutusoppaan ja profiilit laajennoksineen. Kanta-käsikirjaan on tehty päivityksiä lukuun 14 (Luovutustenhallinta) sekä ajantasaistettu asiakastietolain viittaukset.  Metatietomallin ja -esimerkkien aikaisemmat RC-versiot on julkaisu virallisina versioina, joiden määrittelyjä tuetaan tuotantoympäristössä.

27.9.2023 on julkaistu seuraavat Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyjen päivitykset

 • Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyötilat)
 • ATJ-vaatimukset
 • Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen määrittelyjen tarkennuksia, Kanta sosiaalihuolto R4 implementointiopas
 • Asiakirjastandardi
 • Esimerkit tietojärjestelmätoimittajille 

Määrittelyjulkaisu sisältää sosiaalihuollon luovutusilmoituksen päivitetyn toteutusoppaan ja profiilit laajennoksineen. Uutena profiilina on julkaistu SocialServiceWelfareBundle. Kanta-käsikirjaan on tehty päivityksiä lukuun 5 (Sosiaalihuollon OmaKanta) ja 4 (Liittyminen sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttäjäksi). Lisäksi Kanta-käsikirjan luovutustenhallinnan määrittelyt on koottu yhteen ja julkaistu omana lukunaan (luku 14). Sosiaalihuollon arkiston esimerkkisanomia on tuoreistettu uusien asiakirjaversioiden tasalle.

21.6.2023 on julkaistu seuraavat Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyjen päivitykset

 • Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyötilat)
 • Tiedonhallinnan tukiprosessit
 • ATJ-vaatimukset
 • Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen määrittelyjen tarkennuksia
 • Sosiaalihuollon metatietomalli (RC2)
 • Esimerkit tietojärjestelmätoimittajille (RC2)
 • Medical Records -määritys (RC1)
 • Asiakirjastandardi

Julkaisu sisältää laajan tiedonsaantioikeuden ja henkilön sähköisen allekirjoituksen määrittelyt sekä tarkennuksia sosiaalihuollon luovutusilmoituksen määrittelyyn. Kanta-käsikirjaan on tehty päivityksiä lukuihin 5,9,10,11 ja 12.  Medical Records ja Metatietomalli esimerkkisanomineen on julkaisu RC-versiona. Lisäksi asiakastietoa käsitteleviä järjestelmiä koskevat toiminnalliset vaatimukset -sivulle on lisätty linkki Tahdonilmaisupalvelun toiminnallisen määrittelyn -verkkojulkaisuun.

29.3.2023 on julkaistu seuraavat Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyjen päivitykset

 • Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyötilat)
 • ATJ-vaatimukset
 • Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen määrittelyt
  • Toiminnalliset määrittelyt Kanta-palveluiden käsikirja sosiaalihuollon toimijoille luvut 11.4 ja 13.3
  • Tietosisältömäärittelyt ja käyttötapaukset, Kanta sosiaalihuolto R4 implementointiopas
 • Sosiaalihuollon metatietomalli (voimassa oleva sekä RC1)
 • Esimerkit tietojärjestelmätoimittajille (tuotannossa tuetut esimerkit sekä RC1)
 • Medical Records -määritys 
 • Organisaatiotietojen HL7-sanomien tekninen ohje

Julkaisu sisältää sosiaalihuollon luovutusilmoituksen toiminnalliset määrittelyt Kanta-käsikirjassa sekä tietosisältömäärittelyt, jotka on koottu omalle Kanta.fi -alisivulleen. Medical Records ja Metatietomallin RC-versiot on julkaistu voimassa olevina. 

4.1.2023 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:

 • Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyötilat)
 • ATJ-vaatimukset
 • Tiedonhallinnan tukiprosessit
 • Rajapintakäyttötapaukset 
 • Sosiaalihuollon metatietomalli (virallinen versio sekä RC1)
 • Esimerkit tietojärjestelmätoimittajille (tuotannossa tuetut esimerkit sekä RC1)
 • Asiakkuustietojen koosteiden tietosisältökuvaus
 • Medical Records -määritys (virallinen versio sekä RC1)
 • Organisaatiotietojen HL7- sanomien tekninen ohje (virallinen versio sekä RC1)
 • Esimerkkiasiakirjat ja -sanomat

Julkaisu sisältää laajan  rekisterinkäyttöoikeuden ja rinnakkaisliittymisen määritykset (RC) sekä näihin toiminnallisuuksiin liittyvät ohjeet ja esimerkit. Medical Records dokumentin sekä metatietomallin RC versio on julkaistu virallisina versioina, joiden määrittelyjä tuetaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tuotantoympäristössä. Molemmista määrittelyistä on lisäksi julkaistu RC-versiot. Lisäksi 4.1.2023 on julkaistu Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille verkkojulkaisun ruotsinkielinen käännös. 

14.11.2022 on käynnistynyt sosiaalihuollon kommentointikierros, jossa Kansaneläkelaitoksen Kanta-palvelut ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyytävät kommentteja Sosiaalihuollon luovutusilmoitusten määrittelyistä.

28.9.2022 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:

 • Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyötilat)
 • ATJ-vaatimukset
 • Rajapintakäyttötapaukset (RC5)
 • Sosiaalihuollon metatietomalli (RC4)
 • Esimerkkiasiakirjat ja -sanomat:  Asiakkuusasiakirja, Asia-asiakirja, Luovutuslupa-asiakirja ja Kieltoasiakirja 

Julkaisu sisältää sosiaalihuollon toimialan sisäisen luovutustenhallinnan puolesta-asioinnin sekä laajan  rekisterinkäyttöoikeuden määritykset. Rajapintakäyttötapaukset ja Metatietomalli on julkaistu uusina RC-versiona. RC-versioiden tietosisältöjen mukaiset skeemat eivät sisälly kokonaisuudessaan tähän julkaisuun, vaan täydentyvät seuraavassa julkaisussa joulukuussa 2022.

28.6.2022 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:

 • Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyötilat)
 • Tiedonhallinnan tukiprosessit
 • ATJ-vaatimukset
 • Rajapintakäyttötapaukset (RC4)
 • Sosiaalihuollon metatietomalli (RC3)
 • Medical Records -määritys (RC4)
 • Asiakirjakooste kieltojen asettamista varten, tietosisältö

Julkaisu sisältää sosiaalihuollon toimialan sisäisen luovutustenhallinnan määrittelyjen tarkennuksia sekä rekisterinpitäjämuutoksen toiminnallisuuden määrittelyjä. Puolesta-asioinnin määrittelyt eivät sisälly kokonaisuudessaan tähän julkaisuun vaan täydentyvät syyskuun julkaisussa. Rajapintakäyttötapaukset, Metatietomalli, Asiakirjakoosteen tietosisältö sekä Medical Records -määritys on julkaistu RC-versiona.

24.3.2022 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:

 • Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyötilat)
 • Sosiaalihuollon asiakastietomäärittelyjen ja palvelutuotannon toiminnallisten määrittelyjen hallinta (yhteistyötilat)
 • Tiedonhallinnan tukiprosessit
 • ATJ-vaatimukset
 • Rajapintakäyttötapaukset (RC3)
 • Metatietoesimerkit (RC1)
 • Medical Records -määritys (RC3)
 • Asiakirjastandardi

Julkaisu sisältää sosiaalihuollon toimialan sisäisen luovutustenhallinnan määrittelyt lukuunottamatta alaikäisen puolesta-asioinnin toiminnallisuutta. Sosiaalihuollon asiakastietomäärittelyjen ja palvelutuotannon toiminnallisten määrittelyjen hallinta on lisätty uutena dokumenttina sosiaalihuollon määrittelysivulle. Rajapintakäyttötapaukset, Metatietoesimerkit sekä Medical Records -määritys on julkaistu RC-versiona.

5.1.2022 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:

 • Metatietomalli (RC2)
 • Sosiaalihuollon asiakirjastandardi (RC1)

Julkaisu sisältää Sosmetan skeemakehityksen uudet ominaisuudet sekä täsmennyksiä asiakasasiakirjan metatietojen kuvauksiin. Sekä asiakirjastandardi että metatietomalli  on julkaistu RC-versiona.

29.11.2021 on käynnistynyt sosiaalihuollon lausuntokierros. Lausuntokierroksella Kansaneläkelaitoksen Kanta-palvelut ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyytävät lausuntoja seuraavista määrittelyistä:

 • sosiaalihuollon toimialan sisäinen luovutustenhallinta
 • palveluntuottaja käyttää palvelunjärjestäjän tietojärjestelmää
 • asiakkaan, asiakkaan laillisen edustajan tai muun yksityishenkilön allekirjoittamat asiakirjat

Lausuntokierroksen sivulta löytyy tiedot lausuntokierroksen aikataulusta sekä ohjeet lausuntojen antamiseen.

11.10.2021 on julkaistu sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttamista toimialan sisällä koskevat määrittelyt sekä ohjeistus niiden kommentoimiseksi.

Sivulla on myös osallistumislinkit kahteen asiasta järjestettävään keskustelutilaisuuteen.

29.9.2021 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:

 • Metatietomalli (RC3)
 • Medical Records -määritys (RC3)
 • Skeemat ja esimerkkiasiakirjat

Julkaisu sisältää täsmennyksiä metatiedoissa käytettyihin luokituksiin sekä Medical Records -määrityksiin. Sekä metatietomalli että Medical Records -määritys on julkaistu RC-versiona. Lisäksi rajapinnat -taulukon kohdassa Skeemat ja esimerkkiasiakirjat on julkaistu päivitetty 2-vaiheen koosteen skeema.