Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viimeisimmät päivitykset

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viimeisimmät päivitykset

Tälle sivulle on koottu yhteenveto Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyjen viimeisimmistä julkaisuista. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt ovat pääosin saatavilla vain suomeksi.

29.3.2023 on julkaistu seuraavat Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyjen päivitykset

 • Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyötilat)
 • ATJ-vaatimukset
 • Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen määrittelyt
  • Toiminnalliset määrittelyt Kanta-palveluiden käsikirja sosiaalihuollon toimijoille luvut 11.4 ja 13.3
  • Tietosisältömäärittelyt ja käyttötapaukset, Kanta sosiaalihuolto R4 implementointiopas
 • Sosiaalihuollon metatietomalli (voimassa oleva sekä RC1)
 • Esimerkit tietojärjestelmätoimittajille (tuotannossa tuetut esimerkit sekä RC1)
 • Medical Records -määritys 
 • Organisaatiotietojen HL7-sanomien tekninen ohje

Julkaisu sisältää sosiaalihuollon luovutusilmoituksen toiminnalliset määrittelyt Kanta-käsikirjassa sekä at tietosisältömäärittely,t jotka on koottu omalle Kanta.fi -alisivulleen. Medical Records ja Metatietomallin RC-versiot on julkaistu voimassa olevina. 

4.1.2023 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:

 • Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyötilat)
 • ATJ-vaatimukset
 • Tiedonhallinnan tukiprosessit
 • Rajapintakäyttötapaukset 
 • Sosiaalihuollon metatietomalli (virallinen versio sekä RC1)
 • Esimerkit tietojärjestelmätoimittajille (tuotannossa tuetut esimerkit sekä RC1)
 • Asiakkuustietojen koosteiden tietosisältökuvaus
 • Medical Records -määritys (virallinen versio sekä RC1)
 • Organisaatiotietojen HL7- sanomien tekninen ohje (virallinen versio sekä RC1)
 • Esimerkkiasiakirjat ja -sanomat

Julkaisu sisältää laajan  rekisterinkäyttöoikeuden ja rinnakkaisliittymisen määritykset (RC) sekä näihin toiminnallisuuksiin liittyvät ohjeet ja esimerkit. Medical Records dokumentin sekä metatietomallin RC versio on julkaistu virallisina versioina, joiden määrittelyjä tuetaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tuotantoympäristössä. Molemmista määrittelyistä on lisäksi julkaistu RC-versiot. Lisäksi 4.1.2023 on julkaistu Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille verkkojulkaisun ruotsinkielinen käännös. 

14.11.2022 on käynnistynyt sosiaalihuollon kommentointikierros, jossa Kansaneläkelaitoksen Kanta-palvelut ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyytävät kommentteja Sosiaalihuollon luovutusilmoitusten määrittelyistä.

28.9.2022 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:

 • Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyötilat)
 • ATJ-vaatimukset
 • Rajapintakäyttötapaukset (RC5)
 • Sosiaalihuollon metatietomalli (RC4)
 • Esimerkkiasiakirjat ja -sanomat:  Asiakkuusasiakirja, Asia-asiakirja, Luovutuslupa-asiakirja ja Kieltoasiakirja 

Julkaisu sisältää sosiaalihuollon toimialan sisäisen luovutustenhallinnan puolesta-asioinnin sekä laajan  rekisterinkäyttöoikeuden määritykset. Rajapintakäyttötapaukset ja Metatietomalli on julkaistu uusina RC-versiona. RC-versioiden tietosisältöjen mukaiset skeemat eivät sisälly kokonaisuudessaan tähän julkaisuun, vaan täydentyvät seuraavassa julkaisussa joulukuussa 2022.

28.6.2022 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:

 • Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyötilat)
 • Tiedonhallinnan tukiprosessit
 • ATJ-vaatimukset
 • Rajapintakäyttötapaukset (RC4)
 • Sosiaalihuollon metatietomalli (RC3)
 • Medical Records -määritys (RC4)
 • Asiakirjakooste kieltojen asettamista varten, tietosisältö

Julkaisu sisältää sosiaalihuollon toimialan sisäisen luovutustenhallinnan määrittelyjen tarkennuksia sekä rekisterinpitäjämuutoksen toiminnallisuuden määrittelyjä. Puolesta-asioinnin määrittelyt eivät sisälly kokonaisuudessaan tähän julkaisuun vaan täydentyvät syyskuun julkaisussa. Rajapintakäyttötapaukset, Metatietomalli, Asiakirjakoosteen tietosisältö sekä Medical Records -määritys on julkaistu RC-versiona.

24.3.2022 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:

 • Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyötilat)
 • Sosiaalihuollon asiakastietomäärittelyjen ja palvelutuotannon toiminnallisten määrittelyjen hallinta (yhteistyötilat)
 • Tiedonhallinnan tukiprosessit
 • ATJ-vaatimukset
 • Rajapintakäyttötapaukset (RC3)
 • Metatietoesimerkit (RC1)
 • Medical Records -määritys (RC3)
 • Asiakirjastandardi

Julkaisu sisältää sosiaalihuollon toimialan sisäisen luovutustenhallinnan määrittelyt lukuunottamatta alaikäisen puolesta-asioinnin toiminnallisuutta. Sosiaalihuollon asiakastietomäärittelyjen ja palvelutuotannon toiminnallisten määrittelyjen hallinta on lisätty uutena dokumenttina sosiaalihuollon määrittelysivulle. Rajapintakäyttötapaukset, Metatietoesimerkit sekä Medical Records -määritys on julkaistu RC-versiona.

5.1.2022 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:

 • Metatietomalli (RC2)
 • Sosiaalihuollon asiakirjastandardi (RC1)

Julkaisu sisältää Sosmetan skeemakehityksen uudet ominaisuudet sekä täsmennyksiä asiakasasiakirjan metatietojen kuvauksiin. Sekä asiakirjastandardi että metatietomalli  on julkaistu RC-versiona.

29.11.2021 on käynnistynyt sosiaalihuollon lausuntokierros. Lausuntokierroksella Kansaneläkelaitoksen Kanta-palvelut ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyytävät lausuntoja seuraavista määrittelyistä:

 • sosiaalihuollon toimialan sisäinen luovutustenhallinta
 • palveluntuottaja käyttää palvelunjärjestäjän tietojärjestelmää
 • asiakkaan, asiakkaan laillisen edustajan tai muun yksityishenkilön allekirjoittamat asiakirjat

Lausuntokierroksen sivulta löytyy tiedot lausuntokierroksen aikataulusta sekä ohjeet lausuntojen antamiseen.

11.10.2021 on julkaistu sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttamista toimialan sisällä koskevat määrittelyt sekä ohjeistus niiden kommentoimiseksi.

Sivulla on myös osallistumislinkit kahteen asiasta järjestettävään keskustelutilaisuuteen.

29.9.2021 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:

 • Metatietomalli (RC3)
 • Medical Records -määritys (RC3)
 • Skeemat ja esimerkkiasiakirjat

Julkaisu sisältää täsmennyksiä metatiedoissa käytettyihin luokituksiin sekä Medical Records -määrityksiin. Sekä metatietomalli että Medical Records -määritys on julkaistu RC-versiona. Lisäksi rajapinnat -taulukon kohdassa Skeemat ja esimerkkiasiakirjat on julkaistu päivitetty 2-vaiheen koosteen skeema.