Palvelutapahtumien esimerkkejä

Palvelutapahtumien esimerkkejä

Palvelutapahtumien esimerkkejä -määrittelyssä käydään läpi palvelutapahtuma käsitettä, palvelutapahtuma esimerkkejä sekä palvelutapahtuman teknistä toteutusta.

Palvelutapahtumien esimerkkejä -asiakirja on aikaisemmin ollut Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille -määrittelyn liite, ja jatkossa se korvautuu kyseisessä dokumentissa omana kappaleenaan.

Alla olevasta taulukosta löytyy dokumentin eri versiot.

Taulukko: Palvelutapahtuman esimerkkejä eri versiot.
Julkaisupäivämäärä Status Dokumentti Vastuutahot
2.1.2014 Voimassa Palvelutapahtumien esimerkkejä (pdf) THL ja Kela.
Last updated 2.3.2021