Potilastiedon arkiston teknisiä ohjeita

Potilastiedon arkiston teknisiä ohjeita

Potilastiedon arkiston teknisiä ohjeita -dokumenttiin on kerätty potilastiedon arkistoa koskevia teknisiä ohjeita ja suositeltuja toimintatapoja Potilastiedon arkistoa käyttäville potilastietojärjestelmille.

Alla olevasta taulukosta löytyy dokumentin eri versiot.

Taulukko: Potilastiedon arkiston teknisiä ohjeita -dokumentin eri versiot
Versio ja julkaisupäivämäärä Status Dokumentti Vastuutahot

1.7

28.10.2020

Voimassa Potilastiedon arkiston teknisiä ohjeita (pdf) Kela
Last updated 2.3.2021