Sisältöjulkaisija

Katso-tunniste Kanta-yhteistestauksen työtilojen kirjautumiseen

Varmistattehan, että jokaisella organisaatiossanne yhteistestaukseen osallistuvalla henkilöllä on Katso-tunniste

Kanta-palvelujen yhteistestauksen extranet-työtilat (SharePoint-työtilat https://tyotila.kela.fi/sites/eresepti ja https://tyotila.kela.fi/sites/earkisto) tulevat siirtymään uudelle alustalle. Uusi työtila toimii nimellä Kumppanit-sivusto. Uudistuksen myötä otetaan käyttöön myös uusi varmenne. Kumppanit-sivustolle kirjautuminen vaatii Katso-tunnisteen ja kyseinen tunniste tulee olla jokaisella yhteistestaukseen osallistuvalla henkilöllä.

Muutos ei vaikuta Kanta-asiakastestiympäristössä testaamiseen, vaan meneillään oleviin ja tuleviin yhteistestauksiin, jotka suoritetaan Yhteistestaus-sivustolla SharePointissa. Muutos ei myöskään vaikuta Kanta asiakkuuden hallintasivuston Kanta Ekstranetin käyttöön.

Siirtyminen käyttämään uutta Kumppanit-sivustoa käynnistetään 2018 tammi-helmikuun vaihteessa. Kunkin järjestelmän työtilan siirrosta uudelle alustalle ja aikataulusta sovitaan yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa. Työtilan siirtämisen jälkeen vanha työtila asetetaan lukutilaan ja yhteistestaus jatkuu Kumppanit-sivuston työtilassa.

 

Tarvittavat toimenpiteet työtilojen siirtoa varten

Varmistattehan, että jokaisella organisaatiossanne yhteistestaukseen osallistuvalla henkilöllä on Katso-tunniste, jotta vältyttäisiin katkoilta yhteistestauksessa. Pyydämme teitä välittämään tiedon meille, milloin Katso-tunniste on teillä käytettävissä. Näin voimme tarkemmin aikatauluttaa työtilan siirron.

Organisaationne Katso-pääkäyttäjä voi myöntää testaukseen osallistuville Katso-alitunnisteen. Katso-alitunnisteelle on haettava rooli ”Sinetti extranet –työtilojen käyttäjä” (vain pääkäyttäjä voi käydä lisäämässä tämän roolin). Alitunnisteen voi tämän jälkeen vahventaa Katso-tunnisteeksi. Jos testaukseen osallistuvalla on jo Katso-tunniste, riittää, että tälle tunnisteelle lisätään tarvittava rooli.

 

Pyydämme teitä välittämään Kanta-palveluihin yhteistestaus@kanta.fi seuraavat tiedot:

  • KATSOID
  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Organisaation nimi
  • Organisaation OID

 

Kumppanit-sivusto

Yhteistestauksen uudet työtilat ovat jaettu Potilastiedon arkiston, Reseptin ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kokonaisuuksiin. Kirjautuminen työtiloihin tapahtuu oheisten linkkien kautta.


Lisätietoja tarvittaessa:
yhteistestaus@kanta.fi