Sosiaalihuollon arkiston kommentoitavat määrittelyt: materiaalit ja ohjeistus

Sosiaalihuollon arkiston kommentoitavat määrittelyt: materiaalit ja ohjeistus

Tällä sivulla julkaistaan sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttamista toimialan sisällä koskevat määrittelyt sekä ohjeistus niiden kommentoimiseksi. Sivulla ovat myös osallistumislinkit kahteen aiheesta järjestettävään keskustelutilaisuuteen.

Kommentointikierroksen tarkoitus on kerätä näkemyksiä sosiaalihuollon toimialan sisäisten asiakastietojen luovuttamisen määrittelyistä.  

Kommentointikierroksella on sekä jo tuotannossa olevia määrittelyitä, kuten Rajapintakäyttötapaukset ja Sosiaalihuollon asiakirjojen metatietomalli, että uusia määrittelyitä, kuten sosiaalihuollon kieltoasiakirjan tietosisältö. Tuotannossa oleviin määrittelyihin on tarkennettu mitä määrittelyn osuutta kommentointikierros koskee.

Laita jokaiseen kommenttiin kommentoitavan dokumentin nimi, luku, tarkka kohta tai lainaus sekä sivunumero.

Toimita kommentit Kelalle viimeistään 29.10.2021 osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi

Sosiaalihuollon toimialan sisäisistä luovutuksista tullaan järjestämään myöhemmin vuonna 2021 lausuntokierros. 

Kanta-informointi toteutetaan Potilastiedon arkiston määritysten mukaan. Potilastiedon arkiston luovutustenhallinnan määrittelyt ovat olleet kommentoitavana 30.8.-19.9.2021.

Linkit määrittelyihin

Tausta-aineisto

Kommentoitavat määrittelyt

Toiminnalliset määrittelyt

 • Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (pdf), luku 11.4 Asiakastietojen luovuttaminen
 • Vaatimukset asiakastietoja käsitteleville tietojärjestelmille (xls)
 • Tiedonhallinnan tukiprosessit (pdf)
 • Rajapintakäyttötapaukset (pdf), luvut 17-31

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tekniset määrittelyt, luonnosversiot

 • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston Medical Records -sanomat (pdf) 
  • Sosiaalihuollon toimialan sisäisistaä luovutuksista johtuvat muutokset on merkitty dokumenttiin sinisellä fontilla

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tietosisältömäärittelyt, luonnosversiot

 • Sosiaalihuollon asiakirjojen metatietomalli (pdf), sosiaalihuollon luovutuslupa-asiakirjan ja sosiaalihuollon kieltoasiakirjan metatiedot
 • Sosiaalihuollon metatietomalli -Metatietoesimerkit (pdf), sosiaalihuollon luovutuslupa-asiakirjan ja kieltoasiakirjan metatietoesimerkit
 • Sosiaalihuollon luovutuslupa-asiakirja (xlsx)
 • Sosiaalihuollon kieltoasiakirja (xlsx)

Osallistumislinkit keskustelutilaisuuksiin

Keskustelutilaisuudet järjestetään verkossa. Keskustelutilaisuuksiin ei ole ennakkoilmoittautumista.

Kommentoitavan määrittelyn esittely

Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun.

Kommenttien läpikäynti ja yhteenveto

Sivua päivitetty 29.11.2021