Innehållspublicerare

Webbtjänsten MittKanta förnyas och blir lättare att använda

Artikel - Medborgare Skrivet 13.6.2023 Alla artiklar

Det blir smidigare att använda MittKanta när den riksomfattande webbtjänsten förnyas från och med hösten 2023. Tjänsten blir framför allt tillgängligare och lättare att använda.

MittKanta är medborgarnas webbtjänst, där var och en kan se sina egna hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel patientuppgifter, recept och laboratorieresultat som registrerats inom hälso- och sjukvården. Så småningom kommer även klientuppgifter inom socialvården att visas i MittKanta. Därför ser man hela tiden till att MittKanta är tillgänglig och lätt att använda. Reformarbetet är redan på gång, och de första konkreta reformerna kommer att ses i höst. I reformen har man i stor utsträckning utnyttjat både responsen från användarna och servicedesign.

"-"

MittKanta förnyas med fokus på tillgänglighet

MittKanta har redan varit i bruk i mer än tio år. Tjänsten har utvecklats och uppdaterats längs vägen, men nu står vi inför en större förändring. Tillgänglighetskrav och användbarhetskriterier bidrar till detta.

– Det är nödvändigt att göra tekniska förändringar i MittKanta och i samband med det är det läge att göra omfattande förbättringar av tjänsten. Grundarbetet pågår som bäst och i september 2023 lanseras en betaversion av användargränssnittet som ger användarna möjlighet att testa den förnyade webbtjänsten MittKanta. Samtidigt hoppas vi på respons från användarna för den slutliga versionen av tjänsten, berättar produktägare Minna Puolanmaa vid Kanta-tjänsterna.

Den nya layouten bidrar till bättre tillgänglighet och gör tjänsten lättare att använda.

Utöver den tekniska tillgängligheten måste man tänka på kognitiv tillgänglighet: tjänsten ska vara lätt att använda och innehållet ska vara begripligt. Ett led i detta är också den nya layouten som är tydligare och modernare än den nuvarande.

Det första som förnyas i MittKanta är de elektroniska recepten

Reformen av MittKanta genomförs stegvis. Det första som förs in i det nya användargränssnittet är de elektroniska recepten. I takt med att reformen framskrider samlas respons in från användarna och utifrån den görs önskade förbättringar i tjänsten.

– Det gamla användargränssnittet bevaras vid sidan av det nya och kan användas tills det finns tillräckligt med funktioner i MittKanta. Övergången till en helt ny tjänst sker under 2024, bedömer Puolanmaa.

Säkerheten i MittKanta är något som vi inte kompromissar med.

Det finns fördelar med att framskrida stegvis: eventuella korrigeringar kan göras längs vägen. På det sättet kan också problemen hittas snabbare och åtgärdas omedelbart. Också dataskyddet testas hela tiden.

Puolanmaa betonar att användaren måste känna sig trygg med att sköta ärenden i den nya tjänsten.

– Användaren måste hela tiden veta vad som händer och hur hen ska göra härnäst.

Responsen är viktig i arbetet med att utveckla MittKanta

I reformen av MittKanta har man lyssnat på användarna och tagit hänsyn till deras önskemål. Man får användarupplevelser och mångfald för utvecklingen också via en organisationspanel. I den här utvecklings- och påverkansgruppen deltar företrädare för olika frivilligorganisationer.

Nya funktioner förs i fortsättningen också in i det nya MittKanta på ett smidigt sätt.

I år börjar även klientinformation och handlingar inom socialvården visas i MittKanta. Det här sker successivt för att de olika områdena och organisationerna inför funktionen i olika takt. Också om detta samlar vi in respons både från social- och hälsovårdsfältet och av användarna.

– Vi är på väg mot något bättre och når ett gott slutresultat. Jag hoppas att så många som möjligt vågar prova den förnyade elektroniska recepttjänsten genast i höst då den lanseras som den första delen av reformen. Vid utvecklingen av MittKanta är all respons viktig, summerar Puolanmaa.

MittKanta i korthet
MittKanta är en riksomfattande webbtjänst för medborgare och en del av FPA:s Kanta-tjänster. I MittKanta ser var och en sina egna hälsouppgifter, såsom patientuppgifter, recept och laboratorieresultat som hälso- och sjukvården dokumenterat.
 
I MittKanta kan man också skicka en begäran om förnyelse av recept samt spara en vård- och organdonationsvilja. Från och med 2023 syns så småningom även uppgifter om socialservice i MittKanta.
 
Nästan alla finländare är bekanta med MittKanta: år 2022 hade tjänsten över 37 miljoner inloggningar och 3,5 miljoner personer använde tjänsten.
 
Inloggning i MittKanta sker på adressen kanta.fi. Inloggningen sker med nätbankskoder eller mobilcertifikat.