Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Blogg

21/06/2021, Blogg - Vårdpersonal

En riksomfattande medicineringslista tas i bruk om några år

En riksomfattande medicineringslista utarbetas under ledning av FPA och i samarbete med THL och Fimea. En viktig del av projektet utgörs av workshopar med små grupper i vilka experter från social- och hälsovårdsorganisationer, apotek, systemleverantörer och läkemedelsanvändare deltar.

10/06/2021, Blogg - Medborgare

Fem tips om hur du använder Mina Kanta-sidorna

Mina Kanta-sidorna samlar dina hälsouppgifter på ett ställe, och dess mångsidiga egenskaper underlättar vardagen och gör det snabbare att uträtta ärenden med hälsovården. Känner du redan till dessa fem egenskaper hos Mina Kanta-sidorna?

01/06/2021, Blogg - Vårdpersonal

Vad är Arkivariens användargränssnitt och hur används det?

Arkivariens användargränssnitt används för att behandla uppgifter som social- och hälsovårdsorganisationen har sparat i Kanta. Läs svaren på de vanligaste frågorna om användargränssnittet och bekanta dig med videoinspelningarna från utbildningar.

25/01/2021, Blogg - Systemutvecklare

Ny handbok öppnar Kanta-tjänsterna för socialvården

Socialvårdens aktörer har fått en ny elektronisk handbok till stöd för Kanta-tjänsterna. Handboken innehåller aktuell information, yrkesmässiga definitioner och anvisningar för datasystemtjänster.