Innehållspresentatör

Minderårigas rätt till konfidentiell vård ska försäkras även i fortsättningen

Blogg - Medborgare Skrivet 10.09.2020 Alla bloggar

Vårdnadshavarnas tillgång till minderårigas hälsouppgifter på Mina Kanta-sidorna utvidgas gradvis från och med slutet av år 2020. Det är läkarens ansvar att sörja för ungdomars rättigheter i varje situation.

Idag ser vårdnadshavarna endast uppgifter för barn under 10 år i deras vård på Mina Kanta-sidorna. Hälsovårdsuppgifter för äldre barn har endast överlämnats av den vårdande aktören genom separat ansökan. Lagen om patientens ställning och rättigheter gör det möjligt för en minderårig patient att i vissa fall begränsa vårdnadshavarnas rätt att få ta del av sina patientuppgifter.

– Andemeningen i lagen har ju varit rätt – vi värnar för patientens rätt att hemlighålla sina egna hälsouppgifter, säger Jesper Perälä, ordförande för Yngre Läkares Förening. 

Enligt Perälä har vårdnadshavarnas vardag emellertid varit svår när åldersgränsen för uppgifternas synlighet har varit tio år. 

– Förändringen som nu träder i kraft gör det enklare att uträtta ärenden för minderåriga personer. Både vårdnadshavarnas och ungdomarnas uträttande av ärenden blir smidigare på flera punkter.

Förändringen som nu träder i kraft gör det enklare att uträtta ärenden för minderåriga personer. Både vårdnadshavarnas och ungdomarnas uträttande av ärenden blir smidigare på flera punkter

– Det är viktigt att unga patienter söker sig till hälsovården – man får inte låta bli att sköta hälsan för att man inte vill att föräldrarna ska få veta något.

Ungas förmåga att självständigt uträtta ärenden ska utvärderas mångsidigt

Perälä betonar att förändringen i sig inte för med sig mycket nytt till läkarens arbete. Speciellt för dem som arbetar med unga är bedömningen av självständigheten vardag.

– När en ung person ensam kommer till mottagningen ska man alltid under vårdkontakten bedöma om han eller hon är tillräckligt kapabel att ta hand om sin egen hälsovård.

Det är viktigt att uppmärksamma att hemlighållandet kan variera från fall till fall. 

– Har den unga personen förmågan att ta hand om just det här ärendet? Den unga ska utöver läkarbesöket även självständigt kunna ordna eventuell medicinering, uppföljningsbesök och avslutande av vården med hälsovårdspersonalens stöd, såsom även vuxna, funderar Perälä. 

Man kompromissar inte om vårdrelationens konfidentialitet

Minderåriga utvecklas i mycket olika takt: en sköter sina hälsoärenden självständigt redan som 15-åring, medan en annan besöker läkaren ensam för första gången som vuxen.

– Det är bra att vi kommer bort från den kategoriska tanken på åldersgränser. En ung person kan till exempel vara kapabel att sköta ärenden i anknytning till preventivmedel, men vid allvarligare sjukdomar behövs vårdnadshavarnas stöd.

Det är bra att vi kommer bort från den kategoriska tanken på åldersgränser. En ung person kan till exempel vara kapabel att sköta ärenden i anknytning till preventivmedel, men vid allvarligare sjukdomar behövs vårdnadshavarnas stöd.

Det är bra att komma ihåg att även om en ung person sköter sina ärenden själv och är kapabel till det, upplever han eller hon inte nödvändigtvis något behov av att hemlighålla sina uppgifter. Det finns skäl att bedöma ärendet i samband med varje besök på mottagningen eller varje vårdperiod.

– Principen är i varje fall att en minderårigs rätt att hemlighålla sina hälsouppgifter är en viktigare rättighet än föräldrarnas behov av att ta del av uppgifterna. Konfidentialiteten i relationen mellan patienten och läkaren är en av grundpelarna för hälsovården, understryker Perälä.

Medicine licentiat Jesper Perälä började som ordförande för Yngre Läkares Förening i början av år 2020. Dessutom gör han mottagningsarbete som Försvarsmaktens militärläkare i Rovaniemi. Tidigare har Perälä arbetat på hälsovårdscentraler i Jämsä och Alavus.

Mer information:

Utvärdering av en minderårigs beslutsförmåga inom hälso- och sjukvården