Innehållspresentatör

Apoteken har övergått till en digital vardag

Blogg Skrivet 15.02.2019 Alla bloggar

Det elektroniska receptet och de förändringar det förde med sig har redan hunnit bli vardag på apoteken.

I grunden är verksamhetssätten desamma som förut: kunden besöker apoteket, som kontrollerar uppgifterna i receptet och expedierar läkemedlen på basis av dem, åtföljda av en doseringsanvisning. Jämfört med pappersreceptet har det elektroniska receptet emellertid försnabbat läkemedelsexpedieringen och processen gentemot kunden, säger kundtjänstchef Mikko Käenmäki på Universitetets Apotek.

”Utifrån responsen är kunderna också nöjda med de andra möjligheterna som digitaliseringen medfört, till exempel att de kan skicka begäran om receptförnyelse och skriva ut receptsammanställningar via Mina Kanta-sidor. Om man förr tappade bort ett recept så var det försvunnet. Nu finns alla recept i gott förvar på ett och samma ställe.”

Kundtjänstchef Mikko Käenmäki på Universitetets Apotek.

"Kunderna är nöjda med de möjligheterna som digitaliseringen medfört", säger Mikko Käenmäki.

Att en kunds alla recept finns samlade på ett och samma ställe förbättrar också medicineringssäkerheten och övervakningen av samverkningar av olika läkemedel. Krångliga namn på läkemedelspreparat blir säkert rätt, eftersom farmaceuten eller provisorn ser dem direkt i Kanta-tjänsternas Receptcenter. Dessutom har receptförfalskningarna och de mänskliga felskrivningarna eller feltolkningarna minskat. Överlag har processen blivit smidigare och kunderna har också redan vant sig vid den elektroniska tjänsten.

I dag använder allt fler tjänsten och många håller koll på sin medicinering via den.

”Det elektroniska receptet blev obligatoriskt 2017, och i början hade kunderna många frågor och mycket nytt att vänja sig vid. Då var tjänsten Mina Kanta-sidor inte heller så välbekant, men i dag använder allt fler tjänsten och många håller koll på sin medicinering via den”, säger Käenmäki.

Fungerande processer för störningssituationer

Visst har det också förekommit utmaningar i samband med det elektroniska receptet, till exempel tekniska störningar i systemen. För ett par år sedan var problem vanligare förekommande, men för apoteken har det utarbetats störningsanvisningar samt på basis av dessa lokala processer i samband med störningssituationer. Om det förekommer tekniska störningar i Kanta-tjänsterna och apoteket inte kan expediera recept via Receptcentret, har apoteket andra sätt att se till att kunden får de nödvändiga läkemedlen.

”Störningar är förståeliga, när vi lever i en digital värld. Vi har lärt oss leva med dem, och hos oss har inte ett enda kritiskt läkemedel blivit oexpedierat på grund av en teknisk störning”, säger Käenmäki.

Förstahandsinformation från partnerskapsapoteksnätverket

Partnerskapsapoteksnätverket är ett samarbetsforum mellan apoteken och FPA som funnits i ett par års tid. Till verksamheten hör ett par Skypemöten per år och dessutom vid behov kontakt mellan Kanta och apoteken via e-post eller telefon. Partnerskapsapoteksnätverket är till nytta särskilt i störningssituationer.

”Via den här kanalen får Kanta-tjänsterna förstahandsinformation från apoteken. Om systemet slår larm om problem i Kantaändan, kan apoteken berätta ifall problemet konkretiseras vid apoteksdisken och vad som händer när de expedierar läkemedel”, säger Käenmäki.

Information om störningssituationer ges också på kanta.fi och via e-post. Enligt Käenmäki är kontakten till stor nytta för Universitetets Apotek som är ett landsomfattande apotek, eftersom de kan styra och informera sina verksamhetsställen beroende på hur omfattande störningen är. I partnerskapsapoteksnätverket samarbetar man inte bara vid störningssituationer utan också mer allmänt.

”På Skypemötena kan apoteken ställa frågor till FPA också om andra saker. Likaså kan FPA informera på mötena om eventuella kommande förändringar exempelvis gällande anvisningarna.”

Läs mer