Innehållspresentatör

Den digitala eran tillhör alla oavsett ålder

Blogg Skrivet 12.04.2019 Alla bloggar

Kanta-tjänsternas Mina Kanta-sidor och offentliga e-tjänster av olika slag kan vara en utmaning för äldre personer. Hur ska man få alla med när tjänsterna flyttar till nätet?

I Finland finns det en stor grupp människor som inte använder datateknik och inte är vana vid e-tjänster. I vårt allt mer digitaliserade samhälle börjar digital kunskap ändå vara ett centralt element när vi sköter vardagliga ärenden. Därför behövs digital handledning för att alla ska ha möjlighet att använda offentliga e-tjänster – som till exempel Kanta-tjänsternas Mina Kanta-sidor. 

Digitalt stöd behövs i olika livssituationer oavsett ålder, men behovet accentueras bland äldre personer. Smarttelefoner, datorer och pekplattor kan kännas krångliga och användningen av e-tjänster otrygg. Var och en borde få stöd och handledning i att använda e-tjänster.

”Utredningar visar att seniorer är intresserade av datateknik, även om en stor del inte alls använder den. Vi behöver metoder och plattformar med vars hjälp digitala kunskaper kan föras vidare”, säger verksamhetsledare Tiina Etelämäki på seniorföreningen Enter rf.

Seniorer använder surfplattan.

Bland de äldre finns förstås också många som använder e-tjänster utan problem. Exempelvis har 37 procent av finländarna över 65 år använt tjänsten Mina Kanta-sidor. Kanta-tjänsterna är också till nytta även om man inte själv använder datateknik: smidig överföring av uppgifter mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvården möjliggör bättre vård för alla.

Hur kan man sänka den digitala tröskeln?

Det är känt att motivation och inspiration är den bästa grunden för inlärning. Det här gäller också när man funderar på hur man ska få äldre personer att börja använda digitala tjänster. Det är inte många som har lust att skaffa sig eller börja använda dator bara för att kunna betala räkningar eller kolla hur länge ett recept är giltigt.

I Kanta-tjänsterna finns det material av olika slag som stöd för att lära sig använda e-tjänster.

”Det gäller att väcka inspirationen. Också vid vår handledning börjar vi ofta med att visa hur datatekniken kan vara till glädje i vardagen. Om man till exempel är intresserad av trädgårdsskötsel kan man identifiera olika växter med hjälp av en app i smarttelefonen. När man hittat gnistan och en orsak att lära sig använda en apparat, kan man övergå till att lära sig sköta ärenden elektroniskt”, säger Etelämäki.

Vem som helst kan ta sin egen apparat med sig till Enters kostnadsfria handledning och där i lugn och ro gå igenom det man själv vill veta tillsammans med handledaren. Föreningens verksamhet bygger på att de frivilliga handledarna själva är seniorer. Kamratstöd är viktigt när man delar kunskap. ”Visst är det ju något helt annat när handledaren är en 70-årig pensionär som berättar hur han eller hon själv använder digitala tjänster eller exempelvis appar i smarttelefonen. Då blir tröskeln för att lära sig betydligt lägre.”

Digitalt stöd för användning av Mina Kanta-sidor

I Kanta-tjänsterna finns det material av olika slag som stöd för att lära sig använda e-tjänster, till exempel webbskolan om Mina Kanta-sidor. Via den kan man bekanta sig med tjänsten steg för steg. FPA:s expert på Kanta-tjänster har också själv ofta varit med och berättat om Mina Kanta-sidor på den årliga SeniorSurf-dagen. Också FPA:s kundsupport hjälper till med användningen av Kanta-tjänster

Föreningen Enter har behandlat Kanta-tjänsterna i sina egna informationspuffar och föreningens handledare ger vid behov råd om användningen av Mina Kanta-sidor till den som är intresserad. På önskelistan står dock särskilda demoplattformar med vars hjälp medborgarna skulle kunna bekanta sig med användningen av Mina Kanta-sidor och andra motsvarande offentliga tjänster.

”Det kan vara en utmaning att ge handledning om Mina Kanta-sidor, eftersom handledaren ser personens hälso- och sjukvårdsuppgifter när man loggat in på tjänsten. En del är helt bekväma med det här, men det skulle verkligen vara viktigt med något slags demotjänst, så att man inte behöver logga in med sina personliga koder”, säger Etelämäki.

 

 

Digital handledning med låg tröskel i hela landet

Enter rf är en seniorförening där seniorer ger andra seniorer handledning i användning av datateknik. Enter rf har verksamhet i Nyland, och motsvarande föreningar finns också i Norra Karelen, Kuopio och Norra Savolax samt i Tammerforsregionen. På många håll arrangeras digital handledning också lokalt av enskilda aktörer, bland annat pensionärsorganisationer. Centralförbundet för De Gamlas Väl samordnar den riksomfattande SeniorSurf-verksamheten, vars syfte är att uppmuntra äldre personer att börja använda datateknik.
 
Den digitala handledningen ordnas oftast på biblioteken, och därför brukar det vara bra att börja med att höra sig för på sitt eget bibliotek. Information om kommande evenemang ges inte bara på nätet utan också i lokalpressen, på anslagstavlor och via djungeltelegrafen.