Innehållspublicerare

Spara din donationsvilja på Mina Kanta-sidorna

Blogg - Medborgare Skrivet 4.10.2022 Alla bloggar

I Finland är varje människa en potentiell organdonator, såvida man under sin livstid inte förbjudit detta. Med ett klick kan du enkelt spara din egen donationsvilja på Mina Kanta-sidorna.

På bilden bevattnar kvinnan grönväxter.
 

Vad innebär donationsvilja? 

Donationsvilja innebär att personen vid sin död vill donera sina organ och vävnader för användning vid organtransplantation vid behandling av en annan människa. Organtransplantation är det bästa och ibland även det enda alternativet för att vårda långt framskriden njur-, lever-, hjärt-, bukspottkörtel- eller tarmsjukdom.

I Finland är varje människa en potentiell organdonator, såvida man under sin livstid inte förbjudit detta. Man försöker emellertid alltid reda ut donationsviljan. Registrerad donationsvilja påskyndar och underlättar organdonation och kan rädda andra människors liv. Donationsviljan kan uttryckas hos hälsovården, där den registreras på Kanta-sidorna, genom att spara den själv på Mina Kanta-sidorna, med ett donationskort, donationskort-appen eller genom att berätta om den för en närstående. 

Hur sparas donationsviljan på Mina Kanta-sidorna, och varför är det viktigt? 

Donationsviljan kan sparas med ett klick på Mina Kanta-sidorna på fliken Donationsvilja. På sidan kan man även ange mer information om donationsviljan samt skriva ut en giltig donationsvilja. Om man vill kan man när som helst redigera och komplettera donationsviljan på Mina Kanta-sidorna.  

Donationsviljan som registrerats på Mina Kanta-sidorna sparas i Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv, där den kan ses av sjuk- och hälsovårdspersonal. Registrering på Mina Kanta-sidorna gör att hälsovården alltid har tillgång till patientens aktuella donationsvilja, vilket också påskyndar utredningen av donationsviljan.  

Hur många behöver donerade organ, och vilka organ behövs? 

I Finland finns ett ständigt behov av donerade organ – vid varje given tidpunkt väntar över 550 personer på organtransplantation. 

Organtransplantation görs när det egna organet slutat fungera eller patienten är i livsfara på grund av organets svaga funktion. I Finland görs njur-, lever-, hjärt-, bukspottskörtel- och tunntarmstransplantationer. År 2020 gjordes sammanlagt 408 organtransplantationer i Finland och av dessa var majoriteten njurtransplantationer (263 stycken).  

Hur många finländare har uttryckt sin donationsvilja och hur många har sparat sin vilja på Mina Kanta-sidorna? 

Enligt gallupundersökningen Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta (2021) (Medborgarnas uppfattningar om organdonation) som beställts av Njur- och leverförbundet, har endast 36 procent av finländarna uttryckt sin donationsvilja. Enligt undersökningen har emellertid majoriteten av finländarna en positiv inställning till organdonation – upp till 83 procent av finländarna skulle vara redo att donera sina organ efter sin död.  

I Kanta-tjänsterna finns cirka 706 000 ikraftvarande donationsviljor sparade. I oktober 2020 var cirka 613 000 donationsviljor sparade i Kanta-tjänsterna.  

Kan donationsviljan sparas för en annan person på Mina Kanta-sidorna?  

Numera kan du uträtta ärenden för en annan person på Mina Kanta-sidorna med Suomi.fi-fullmakt. En befullmäktigad person kan till exempel förnya recept och se laboratoriesvar för en annan person. Däremot kan en befullmäktigad person inte se donationsviljan, vårdtestamentet och hälsouppgifter som sparats på Mina Kanta-sidorna. Lagen om organdonation betonar människans egen vilja kring donation av sina egna organ för behandlingen av en annan människa.  

En anhörig kan inte heller förbjuda organdonation genom att vädja till sin egen vilja. Om den avlidne har uttryckt sin donationsvilja under sin livstid, ska den alltid iakttas. 

Organdonationsveckan anordnas 3–8 oktober 2022. 

Det här blogginläggets information har uppdaterats 4.10.2022 med information om organdonationsveckans datum år 2022. Blogginlägget är ursprungligen publicerat 9.10.2021.

Källor och mer information: