Innehållspresentatör

Tiotals miljoner recept förmedlas elektroniskt via Kanta varje år

Blogg Skrivet 29.03.2019 Alla bloggar

Recepttjänsten fungerar smidigt i elektronisk form, eftersom den är säker och uppgifterna är i gott förvar. I Finland skrivs och expedieras alla recept elektroniskt via Kanta-tjänsterna.

Visste du att det första elektroniska receptet skrevs redan 2010? En läkare på Kyrkovägens hälsostation i Åbo sparade receptet i Kanta-tjänsternas Receptcenter, och därifrån fick apoteket sedan direkt uppgifterna om det förskrivna läkemedlet. Recepttjänsten fungerar fortfarande på samma sätt: överföringen av uppgifter från hälso- och sjukvården till Receptcentret och därifrån vidare till apoteket sker krypterat och kräver stark autentisering av användarna.

I dag görs alla recept upp i elektronisk form, eftersom det elektroniska receptet blev obligatoriskt 1.1.2017. Endast i undantagsfall kan en läkare göra upp ett pappersrecept, och senare omvandlas även det till elektronisk form på apoteket och sparas i Kantas Receptcenter.

Under de första åren förmedlades inte så väldigt många recept och receptexpedieringar via Kanta-tjänsterna: år 2010 var antalet elektroniska recept 11 733 (9 343 expedieringar) och året därpå 344 044 (349 501 expedieringar). 

År 2012 kunde de elektroniskt uppgjorda recepten redan räknas i miljoner (4,5 miljoner recept, 5,4 miljoner expedieringar) och år 2014 förmedlades redan närmare 25 miljoner elektroniska recept och 38,9 miljoner expedieringar via Kanta-tjänsterna. Det elektroniska receptets popularitet ökade stadigt såväl inom hälso- och sjukvården och på apoteken som bland medborgarna. År 2015 var de uppgjorda recepten redan 27,9 miljoner och expedieringarna över 49 miljoner, och år 2016 var motsvarande siffror uppe i 29,6 miljoner resp. 55,1 miljoner. 

År 2017 var de uppgjorda recepten 31,9 miljoner och expedieringarna 61,3 miljoner.  Numera är recept huvudsakligen i kraft två år och antalet elektroniska recept har minskat en aning. År 2018 var de uppgjorda recepten 28,3 miljoner och läkemedelsexpedieringarna 64,4 miljoner.

Medborgarna kan själva se sina receptuppgifter och begära förnyelse av recept via tjänsten Mina Kanta-sidor. Man loggar in på Mina Kanta-sidor med bankkoder, elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat. 

Läs mer: